Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

348

LIEFDESBRIEVEN

kennen, en de eenige, die deze realiteit door en door kent, tot in zijn kleinste, inwendige dingen, dat ben óók ik. Welnu, en geloof nu toch: aües wat je over mij hebt zitten te beweren en te veronderstellen in sommige van je vorige brieven, daar vind ik in mezelf geen sikkepit van terug; ik voel en weet aheen heel zeker, dat ik jou hef heb, sterker en vaster, dan ooit iets in mijn leven. Ik ben zelf, wat men noemen kan „un esprit scrutateur et profond", die alles onderzoekt, en in zich zelf en voor zich zelf alles nagaat, die geen mogelijkheid zelfs in zijn denken buiten aanmerking laat, - als ik nu, die zoo ben, geen ding in mezelf terug-vind van al de door jou geopperde twijfelingen en vreezen als anderszins, als ik nóg buitendien, zooals het geval is, door dat heele oppervlak van zelf-martelenden twijfel van jou klaar heen-zie, en, er achter, je volkomen-zuivere, altijd-onwankelbare, ja, goddehjke kem van menschelijkheid bhjf zien, - waarom, ja, waarom, arme, heve Jeanne, zal jij dan nog doorgaan om jouzelf te kwellen met uiterlijke schijnbeelden, in plaats van de eenvoudige, volmaakte waarheid te gaan zien, die je gelukkig kan maken en bhj? Geloof me, Jeanne, ik ben toch méér dan een goedige jongen die nu zoo iets alleen zou zeggen, om je te troosten? Hoor nu eens: als ik je hoor spreken, dan word ik gelukkig, als ik je een hand mag geven, dan voel ik me zalig, als ik je aan mag zien, dan tril ik inwendig van diepe blijdschap: ik vertrouw je geheel, ik verberg voor jou niets, en ik voel een eindelooze en nooit verminderende behoefte in me, om altijd goed en hef en teeder, om mij geheel, met alles en alles aan jou over te geven, en om tegelijkertijd met vlekkeloos-blanke wilskracht je met alles te helpen en te steunen en te redden, en je met alles en alles pleizier te doen. Jeanne, ik smeek je, wend je af van je je neerdrukkende zelf en keer je naar de blijdschap heen, die je bij mij, dat zweer ik je, vinden zult. Ik vraag je geen zelfopoffering of zelfwegmaking, om te verzinken in een ander, - ik vraag aheen een wijze daad van je zelf voor je zelf. Want als je met je zelf bij mij komt, dan zal je machtig en groot worden en bhj en diep gelukkig en onuitsprekelijk-flink. Zie, hier sta ik voor je: een volkomen-zuiver, onbevangen en diep-eerhjk mensch, die geheel van jou is, die alles voor je over heeft, die alles wil doen, zooals jij 't serieus graag hebt. O, ik wou, dat ik bij je was, ik zou je aanzien, je hef-suggereerend met zachte oogen, mijn handen zacht houdend aan weerskanten van je hoofd, dan zou je wel begrijpen,

Sluiten