Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

363

bewogen, maat zonder je evenwicht te verliezen, Je hoeft ook heusch niet te vreezen, dat ik je door al die dingen anders heb leeren zien, dat ik je nu bijv. voor een zenuwachtig meisje zal houden. Heusch, lieve Jeanne, vertrouw maar op mij, want ik verzeker je plechtig, dat kan je absoluut. Wij zullen altijd bij elkander blijven, zooals ik je verzocht heb, toen ik je „vroeg". Herinner je je het nog wel? Dat meende ik toen uit het diepste van mijn ziel, en daar ben ik nooit in het minste of geringste in veranderd. Het kwam toen spontaan uit me, zonder dat ik die uitdrukking bedacht had van te voren. Ik had wel zitten te bedenken, wat ik eigenhjk zou zeggen, maar ik kon niets goeds vinden, en ik Het het er toen maar op aankomen, en zoo kwam er spontaan uit, wat ik je heb gevraagd.

Ik heb je hef voor altijd, en al zou je mij nu weg-stooten, dan zou ik diep-ellendig zijn, maar ik zou toch van je bhjven houden. Want jij bent de Hefste en beste en grootste mensch, dien ik in mijn heele leven heb ontmoet. Het is nu kwart voor twaalven, en ik moet naar bed. Want morgen moet ik al om 8.58 naar Amsterdam.

Innig-dankbaar en teeder-liefhebbend kust je op je mooie voorhoofd jouw eigen Willem, die door eigen, vrije wüsovergave jouw eigendom blijft door de heele toekomst.

Deze doe ik morgen als expres-brief in Amsterdam op de post. Maar ongelukkig zal je Zaterdagmorgen geen brief krijgen door al de drukte. Maar Zaterdagmorgen ga ik weer schrijven, dien je dan Zaterdagavond krijgt.

* *

Lieve, heve, beste Wülem, Vanmiddag ontving ik je heerlijken, prettigen brief, dien je in Amsterdam op de post hebt gedaan. Wat een drukke dag was dat voor je, vandaag, ik hoop, dat net ook een pleizierige dag is geweest. Het diner bh Coorengel zal nu misschien zoo wat afgefoopen zijn (negen uur). O, Liefste, ik hoop zoo, maar 't zal wel, denk ik, dat je je goed hebt geamuseerd, want dat mocht je heusch wel hebben na al de zorgen en verdrietelijkheden, die je in den laatsten tijd hebt gehad, en door alles, wat ik er je nog bij kwam brengen. Goede, goede Lief, het zal niet meer gebeuren, hoor, als ik 't éénigszins verhinderen kan!

Sluiten