Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

367

graag, eerst nog een uurtje met je omloopen. Schrijf je me dus bijtijds, of ik gelegen kom?

Ik ga inwendig hoe langer hoe meer van je houden, en ik verlang naar je ontzettend.

Vind je mijn plannetje eigenhjk óok niet leuk? Het is mij zoo opeens te binnen geschoten.

Maar denk hier s.v.p. om: op Zondag is er maar één bestelling in Bussum, 's morgens om half twaalf.

Ik breng nu deze gauw op de post en maak er een spoedbestelling van.

Met mijn geheele Zijn

jouw eigen Wülem

* *

O, Liefste, .Allerliefste, Wat vind ik dat een éénig heerhjk, ontzettend-verrukkelijk plan van je! O, ik vind het in één woord goddelijk! O, Lief, je zal aUer-aüerwelkomst zijn, daar hoef je niet aan te twijfelen! Want o, ik verlang naar je, ik kan je niet zeggen, hóe erg! Natuurhjk kom üc je halen, Lief, denk daar vooral om, en ga niet te gauw van het perron, als je me niet dadelijk ziet. O, Lief, Lief, wat een zalig vooruitzicht!

Straks schrijf üc je weer, maar doe dezen nu maar weg, om er zeker van te zijn, dat je hem tijdig krijgt.

Dag, eenige, hefste Lief!

jouw eigen Jeanne

* *

Bussum, 8 Juli '99

Liefste Lief,

Beschuldig je zelf toch heusch niet, dat je je te weinig beheerschen kunt. Want kijk nu eens, hoe 't met mij is: ik stuurde vanmorgen al twee spoedbestellingen naar jë weg, en nu is het toch dadelijk weer, of mijn hand naar het papier moet grijpen, om een derden brief aan je te schrijven. Iets praktisch-belangrijks heb ik je eigenhjk niet meer mee te deelen op het oogenbhk. Ik wou je aüeen maar

Sluiten