Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

386

LIEFDESBRIEVEN

Parkzicht

O, Liefste, ik voel het zoo: ik was rustig-onverschülig voor ahes geworden buiten mijn eigen ziel. Maar jij hebt mij, en voor goed, weer werklijk-levend gemaakt, zoo werkelijk levend en gevoefig en menschehjk, als ik tot dusverre nog nooit in mijn leven had kunnen zijn. Voel je nu niet, dat je een roeping vervult, een roeping, die je diepste bewustzijn kan versterken, die je kan verheffen Boven al het onaangename en hinderlijke en kleine van het gewoon-banale leven? Als ik nu eens erge moeiten heb, zooals je weet, dat ik wel eens heb, dan denk ik toch altijd: Nu ja, maar Jeanne, de goddelijke Jeanne, die heb ik, die houdt van me zooals ik ben, en zooals ik van haar houd. En dan glimlach ik weer en draag ahes getroost en overwin ten slotte door mijn door-jou-verdubbelde kracht. O, heve, heve, dierbare Jeanne, mijn eenig-waarachtig geluk!

Er komen 16 pagina's vers op jou in de N. G. dit keer.

Geheel en al zich overgevend aan jou-alleen kust je zacht je je

eeuwig-liefhebbende Wülem

Breng je mijn hartelijke groeten over aan je Mama en mijn vriendelijke toegenegenheid aan Jacq, met dank voor de heerlijk-gezellige ontvangst?

* *

Bussum, Parkzicht 14 Juli '99

O, Lief, ik schrijf altijd maar door aan jou. Dat zal nu morgen of zoo wel weer zijn gewonen gang gaan als ik weer wat meer aan je afwezigheid ben gewend. Maar op het oogenbhk kan ik mij niet inhouden: de overgang is ook zoo geweldig en verschrikkehjk van het één-zijn met jou tot de eenzaamheid. Ik heb je geschreven, dat je voor altijd zeker van mij kunt zijn, en in je brief, dien ik juist kreeg, toen ik mijn vorige op de post ging brengen, schrijf je mij, dat je al zeker bent nu, dat je niet meer aan mij twijfelt, en dat je dat zoo gelukkig maakt. 'tZal je dus rustig-aangenaam stemmen te merken, dat je niet in 't wÜde hebt gepraat, maar dat de inwendige werkhjkheid-in-mij precies zoo is als jij haar voelt. En ik zeg je daarom nóg eens: mijn leven ligt geheel en al in jouw

Sluiten