Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39*

LIEFDESBRIEVEN

verlang ik, verlang ik er naar! Willem, als ik je brieven niet had, dan wist ik niet, hoe ik leven moest.

Met een zachten, teederen kus

jouw eigen Jeanne

* *

Bussum, Parkzicht 15 Juli '99

Liefste Schat,

Vanavond kreeg ik bijna tegelijk drie brieven van je: de eerste, gebracht door een meisje was de expresse-bestelling. Ik ben blij, dat je er een expres van gemaakt hebt, want nu kreeg ik hem vanavond al, en anders was hij tot morgenochtend aan het postkantoor gebleven. Want hij is afgestempeld: Bussum 7-8 n.m. en toen was de besteller met de andere bneven natuurlijk al op zijn rondreis door de gemeente.

Ik was zoo verschrikkelijk blij met dien expres. Want ik had altijd nog zoo'n vage gedachte tusschenbeiden: Nu ja, ze houdt eigenlijk niet van mij, maar van haar fantasie, van een denkbeeldig wezen, dat ze zich geschapen heeft uit mijn werk. Maar nu zeg je mij, o, geluk! dat je je aangetrokken voelt tot den werkelijken Willem, den levenden mensen, die in de ruimte buiten je bestaat. Begrijp je niet, dat dat mij wonder-gelukkig maakt? Want zoo heb ik ook voor jou gevoeld vanaf het eerste oogenblik, dat ik je zag. Ik vermoedde je mtuïtief, zoodra ik je gezien had, voor den eersten keer, en dat vermoeden is hoe langer hoe meer zekerheid geworden, mijn gevoel voor je werd hoe langer hoe sterker, ik vertrouw je, ik geloof in je, ik vereer je, ik aanbid je, zóoals je bent en niet anders dan je bent, o, vrouw, die meer is dan alle vrouwen, o, superieur mensch! En ik zeg rond-uit: er is geen gedachte in me, die je niet weten mag, er is geen gevoel in me, dat je niet zult leeren kennen, en ik beroem me er niet op, maar ik geef je de verzekering, dat je er niets leelijks of onaangenaams in zult vinden. O, als ik in den Haag woon, dan gaan we een heerlijk leven tegemoet! Langzamerhand hoop ik het wel te kunnen bereiken, dat er wat van de stille gestadigheid van mijn energie op jou overgaat, of liever dat jouw kracht, door de mijne gesuggereerd, in gestadigheid toeneemt, en

Sluiten