Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE PERIODE

401

vlekkeloos-mooi en hoog en zuiver, - o, Wülem, geef me toch de durende kracht, het zoo te doen bhj ven! Ik heb je heelemaal hef, want mijn geest is nu volkomen vrij van aüe gedachten, die de plaats van hefde-gedachten innamen. Ik heb jou hef, met een zaligyolkomene, waarachtige, diepe en innig-teedere liefde, en omdat ik jou zoo liefheb, maakt me 't bewustzijn van jouw hefde zoo goddehjk-gelukkig en zalig-blij. Lieve Liefste, mijn Lief, die me zegt, dat mijn leven waarde heeft voor jou, - o, ik zal, ik wil leven voor jou-aüeen, - en moge mijn heele toekomstig bestaan één arbeiden zijn aan jóuw heil!...

Als üc eenmaal aan Walden begin, zal ik zoo lang en zoo hard werken als üc maar kan voor 't heerlijke doel, - dat zal je eens zien!

Dus over een paar weken gaan Hein en Dientje trouwen? Jij bent, vermoed ik, getuige van Hein?

Ik ben heele dagen aan 't verzen-copieeren; ik heb er nog meer uitgelaten dan jij had uitgezocht, je zal later wel zien, welke. En ook heb ik enkele regels veranderd en overal de hiaten verbeterd. Ik had Veenstra Maandag den bundel beloofd, maar heb hem nog niet klaar; enfin, dat is met zoo erg.

Ja, Lief, ik vind het heerhjk, dat je, zooals je zegt, verliefd op me bent, want dat bewijst, dat je me niet heelemaal leelijk vindt. En vooral omdat je óók eens hebt gezegd, terwijl je je hand legde op mijn hoofd: „Wat daarachter zit heb ik lief". O, mijn eenige Schat, dat heeft me zoo eindeloos-blij en zalig-rustig gelukkig gemaakt. Ik heb je hef, Wülem, omdat ik je nobel weet, en groot en goed, omdat je absoluut en volkomen zóó bent, zooals ik mijn ideaal had gedroomd, - ik heb je hef, omdat ik je liefhebben moet. Ik kan dat moeten niet verder definieeren, - ik weet aüeen, dat de drang je hef te hebben, mijn geluk is en eeuwig mijn geluk blijven zal. Want elk hefde-woord van jou versterkt en verdiept mijn gevoel en vergroot mijn zaligheid nog.

Liefste, Liefste, Liefste! ik bid, dat ik jou eenmaal zoo gelukkig maken mag, als ik word door jou.

Met een warmen, teederen zoen, heelemaal en voor altijd

jouw eigen Jeanne

Sluiten