Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

406

LIEFDESBRIEVEN

bewaar me! ik vraag het je met zachte oogen, en werp mij nimmer weg. Want ik heb de vaste wetenschap in mij, dat ik je gelukkig zal maken, en je goed-houden en je alles zal geven wat je van gevoel en liefde verlangt. En ik geloof niet, dat ik dwaas deed, me zóó diep te uiten, want jij voelt ook zooveel dieper en meer dan het gros der ontwikkelde menschen. Met een innigen kus wensch ik je, Liefste, goeden nacht.

Jouw eigen Willem

O, Liefste, ik dank je, - diep ontroerd en met een heerlijk-innige vreugde dank ik je, dat je zóó tegen me hebt willen spreken! O, Willem, ik voel het zoo, ik begrijp het zoo volkomen, wat je tegen me zegt. - En wat me zoo góddelijk-gelukkig maakt, dat is net prachtige vertrouwen, wat je in me te stellen toont. Willem, je weet het wel, ik heb het je dikwijls bewezen, hoe volkomen ik in je geloof, - maar elke uiting van je inwendig leven, die je aan mij doet, geeft me nóg meer moed en kracht om mijzelve voor jou volmaakt te verklaren. Ik wil, dat je alles van me weet, dat mijn hééle innerlijk bestaan jou langzamerhand zóó duidelijk-bewust wordt, als het mijzelve is, - dan zal je ook tot in de kern en afgescheiden van elkaar mijn goede en slechte eigenschappen leeren kennen, die je nu natuurlijk nog maar dooreen-gemengd ziet. En dan, Lief, zal, door jouw invloed-ten-goede, al 't kwade, dat in mij is, worden weggedrongen, en het goede versterkt en tot volmaking gebracht. En dan, eindelijk, Lief, door jouw magische macht het menschelijk ideaal nabij gebracht, zal ik eenmaal voor je staan in oppersten trots en toch in nederigen deemoed, als de Vrouw, die je hefde waardig is, - als de Vrouw, die jou door haar liefde gelukzalig maakt! Lief, als ik zoo spreek, dan begrijp je me wel, is 't niet? o, hoef ik nooit bang te zijn, dat je me dwaas, of te opgewonden zal vinden, als ik zóó mijn gedachten onder woorden breng? Eenige, éénige Lief, o, zeg toch alles tegen me, wat je anders in me hebben wilt, - o, vorm me toch heelemaal naar jouw wensch! Je zegt, dat je me „goedhouden" zal, maar je moet me beter maken, Lief, - want o, ik weet 't zoo, dat er nog zóóveel aan me ontbreekt, - maar ik weet ook éven goed, dat ik me nóóit aan jouw invloed onttrekken zal, - dat ik alles, wat je ooit tegen me zeggen mocht, met een groote, diep-

Sluiten