Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°8

LIEFDESBRIEVEN

geven! Mijn toekomst berust bij jou, - en volkomen beschik jij over mijn lot. Eens heb ik in een vers tegen je gezegd:

Mijn leven ligt in uwe hand besloten, Gif kunt het heffen tot de hemelsfeer,

Of 't wreed en koud in 't diepste duister stooten, Al naaf üw oppermachtig-hoog begeer...

En dat is waar, Willem, heelemaal, héélemaal. Wat voor waarde zou mijn arme, lust-looze leven hebben voor mijzèlf-alleen? Waarvoor zou ik bestaan, als jij niet de goedheid had te zeggen, dat mijn zijn-op-aard van eenige beteekenis was voor jou? Ach, lieve, lieve Lief, wat zal alles verrukkend-heerlijk zijn, als ik door jouw suggestieve macht geworden ben, waartoe ik in mijzelf wèl de vermogens bezit, maar niet de kracht om ze te ontwikkelen. Maar als jij me helpt, Lief, als jij me helpt, dan word ik geest-krachtig en wil-sterk, en kan dan hoe langer hoe meer in werkelijkheid iets voor je zijn.

Verleden Maandag was je hier. Die schonen Tage etc. Maar 't is een troost, dat ik biervan misschien niet hoef te zeggen: und kehren nie zurück...

Een innigen zoen van

jouw eigen Jeanne

* *

Liefste, nu heb je natuurlijk het pakketje al ontvangen, ik geloof zeker, dat het goed overgekomen is. En vanmorgen kreeg je twee brieven tegelijk van me, is 'tniet? Als je er ook een om één uur kon krijgen, zou ik dat prettiger vinden, maar dat schijnt zóó ongeregeld te gaan, dat je dien brief ook wel eens pas 's avonds krijgt.

Geloof je ook niet, Lief, dat later, als wij volkomen één zijn geworden, onze gevoelens niet langer verschillende, apart-staande, van elkaar afgescheiden sentimenten zijn, maar één groot, volkomen, prachtig gevoel, dat ons beiden gelukkig maakt op dezelfde wijs, dat ons dezelfde zaligheid doet ondervinden? Kan dat, zou dat kunnen, Lief? Dat mijn hefde eigenlijk geen andere is dan de jouwe, - dat jouw liefde eigenlijk geen andere is dan de mijne, dat we elkaar liefhebben, terwille van onzelf, dat we elkaar liefnebben terwille van elkaar?

Sluiten