Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE PERIODE

4i5

van 't vreemde weg, is 't niet? En ik geloof, dat die enkele woorden Mama en jou veel nader tot elkander nebben gebracht, dan mogelijk geweest zou zijn bij de langste bestudeerde redeneering, is 't niet zoo?

O, ja, ik ben blij, dat je me geschreven hebt, dat Neerland's Weekblad heeft opgehouden te bestaan. Want ik had het al in een paar weken niet gekregen, hoewel er juist een feuilletonnetje van mij in liep. Nu ga ik natuurlijk de rest der copie vragen, of anders om het honorarium. Heel veel moeite doe ik er niet voor.

Dag, lieve Lief. Een innigen zoen

van jouw eigen Jeanne

* *

Bussum, Parkzicht 17 Juli '99

O, liefste Jeanne, je moet me niet uitlachen, maar ik ben kinderlij kblij met dien ring. Ik had er nog nooit in mijn leven een gedragen, en buitendien heb ik er het land aan om uiterhjk door iets in het oog te loopen, dat heb je zeker wel eens van me gemerkt, en zoo had ik er in den beginne diep-inwendig wel een beetje tegen opgezien, om voortdurend met zoo'n ding aan mijn vinger te loopen, rngar nu ik hem eenmaal aanheb, vind ik het zoo leuk. Je zult misschien lachen om mijn kinderlijke ziel, maar ik heb net een gevoel, of ik nu nóg meer geëngageerd ben dan vóór dien tijd. Ik zit nu, terwijl ik alleen op mijn kamer ben, en dezen brief schrijf, hem van tijd tot tijd te bekijken, en hem dan plotseling om mijn vinger heen en weer te draaien, met een gelukkigen, maar eenigszins schertsenden glimlach. Heusch, Lief, 't is me net, of we nü pas itf waarheid zijn geëngageerd. Want zoo'n ding doe je toch heusch niet aan voor de aardigheid van die gouden blinlring aheen! Zoo redeneer ik in mezelf, en ga dan door: „Daar moet toch heusch iets serieus' achter zitten", en dan droom ik onwillekeurig verder, zooals het zijn zal in latere jaren, als wij altijd tezamen zijn, steeds, ieder van,ons, met diezelfde fonkeling om onzen vinger, die al onze vreugde, och! en het klein beetje leed daarneven, samen met ons heeft doorgemaakt. O, Jeanne, heve Jeanne, ik ben zoo innig-bhj, dat ik met je geëngageerd ben. Niet om het geëngageerd zijn in 't algemeen, natuurlijk. Want, och, als je absoluut geëngageerd wil wezen, en

Sluiten