Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE PERIODE

429

mijn verdriet niet onoverwinnelijk is en niet hopeloos. O, Liefste, Liefste, Liefste! O, jij die vreugd en droefheid voor me kunt bepalen, die mijn hééle leven kunt richten naar jouw machtigen wil, - Liefste, ik heb je hef, o, hef, hef, hef! met mijn hééle mensch-zijn, met al de samenstellingen van hchaam, ziel en geest. Ik heb je volkomen hef, omdat jij in ahes volmaakt-prachtig bent, zoowel in je menschehjke handelingen, als in de bestrevingen van je ziel. Wülem, ik heb je hef met een hefde, die mijn ziel doet trillen en mijn hart doet kloppen van vreugd, - een hefde, die mijn leven is, waarzonder ik niet kan bestaan, - ja, erger vernietigd zou zijn dan als ik nooit had geleefd. O, Liefste, geloof je 't nu voor altijd en altijd, dat ik van je houden moet, totdat de laatste sprank van mijn verstand vergloord zal zijn? O, weet je 'tnu, Lief, dat ik voor eeuwig en onvoorwaardelijk aan jou toebehoor? O, ik wü niets anders, ik kan niets anders meer dan jou hefhebben, jou, jou, - ik zie niet, ik weet niets, ik erken niets, dan jou, jou-aüeen. O, de pracht van mijn hefde voor jou, mijn diepe, teedere, eindelooze liefde voor jou! Ik heb je hef! ik heb je hef! Ik lééf van mijn hefde, die geeft me wüslust en moed en levenskracht, en een bhj toekomst-

feloof! Dag, Liefste, mijn Lief, ik kus je handen, die mij zoo dieraar zijn,

tot in eeuwigheid

jouw eigen Jeanne

* *

Bussum, Parkzicht 19 Juli '99

Lief, laat ik beginnen met je wat te zeggen. Morgen, Donderdag, kom ik waarschijnlijk pas om half elf 's avonds terug uit Amsterdam, waar bij de Coorengels huiselijk diner is, ter gelegenheid van Hein en Dientjes ondertrouw. Waarschijnhjk krijg je dus Vrijdagmorgen geen langen brief: als 't eenigszins kan, zal ik zien, dat ik, bij Hein op de kamer of zoo, een kort en aardig briefje schrijf en dat gooi ik dan in Amsterdam in de bus. Maar als er nu eens heelemaal niets mocht komen, wat ik zal trachten te verhoeden echter, zooveel ik kan, - maak je dan niet zenuwachtig, Lief! want dan komt het omdat ik geen gelegenheid heb gehad.

Hè, ik wou, dat ik al in den Haag woonde! Mag üc eens over-

Sluiten