Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43°

LIEFDESBRIEVEN

moedig zijn, Lief? Kom dan: ik weet 200 2eker, dat ik je voor mijn heele leven heb en dat maakt mij inwendig 200 dol-bhj. Want 2ie nu eens: ahes om ons heen verandert, nietwaar? en over tien jaar bijv. 2iet ahes er heel anders uit dan nu: omstandigheden, menschen, positie, etc. etc. 't wisselt ahemaal, 't gaat weg, of 't wordt grooter, ruimer, vrijer, beter. Wat zullen we ons dan in het tegenwoordige opsluiten, als het soms drukt? Als de bestanddeelen er maar zijn, waaruit een betere toekomst rijzen kan, dan moeten en kunnen wij ons van tijd tot tijd, als we ons wat gedrukt voelen, maar eens uit het tegenwoordige verplaatsen in de toekomst, met onze gedachten. Wat zien we dan? Dat ahes wisselt, ja, maar één ding niet. En dat ééne ding, Jeanne, is mijn hefde voor jou! Denk bijv. maar eens vooruit, en zie maar eens naar je zelf, zooals je zult 2ijn over een jaar of tien, om maar een heelen tijd te noemen. Dan zijn wij al lang getrouwd, en jij bent een heele dame met een goede positie in de Hollandsche hteratuur. Dat is geen fantasie, maar komende werkelijkheid, Lief! Denk daar maar eens aan, als je eenzaam op je kamertje zit!

De meeste dingen gaan geleidelijk in het leven, dat moet je ook altijd maar bedenken. Maar ahes beweegt zich toch in de goede richting. Wie had nu bijv. gedacht, toen jij in Mei in Bussum was, dat nu al de weg zou openstaan, om mijn voortdurend zijn in den Haag tot een werkhjkheid te maken? En dan komt er o, zoo'n andere tijd, zoowel voor jou als voor mij, heve Lief! Want verdriet door mij zal je heusch niet hebben, daarvoor heb je te grandioos je zuiverheid en gevoehgheid aan mij geopenbaard. Jij hebt mij aan het leven terug-gegeven! Kan jou dat dan niet een beetje zelfvoldoening geven, Lief? Kan je daar niet trotsch op zijn en je zelfbewustzijn voelen verhoogen?

Verster is nog even bij mij geweest en 'tis nu bij half één. Ik voel me een beetje slaperig worden.

Goeden nacht, Lief! houd maar moed!

Geheel jouw WÜlem

* -*

O, -Wülem, ik ben toch zóó bhj, dat ik nu wéét, wat mijn onbewuste droefheid was. Want, o, Liefste, ik begreep mijzelf niet meer, - ik voelde me zoo vreemd en angstig omdat ik verdriet had,

Sluiten