Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE PERIODE

43i

zonder dat er een positieve reden voor bestond. Maar 't is juist zoo iets gewoons en begrijpelijks, is 't niet, Lief, dat ik naar je verlang, hevig, ontzettend, onbeschrijflijk naar je verlang, - omdat ik me zoo heel anders, zoo veel beter voel, wanneer jij bij me bent. 't Is of je zelfs mijn gedachten steunt, - je zal niet goed begrijpen misschien, wat ik hiermee bedoel, - maar ik kan het toch niet veel duidelijker uitleggen, Lief. Ik wil ermee zeggen, dat, bij jou, de nare, hinderende gedachten, die me in eenzaamheid zoo vreesehjk kwellen, in 't geheel niet in me opkomen zelfs! En nu wordt 't opeens ook zoo klaar voor mijn geest, hoe 't komt, dat ik bh jou niet eens meer weet te vertehen, wat voor verdriet ik heb gehad en waarom, terwijl 't me, toen ik aheen was, zóó belangrijk scheen. Lief, als je van me houdt, en dat weet ik nu wel, dan is mijn verdriet juist een vreugde voor jou, want het is niets dan verlangen! En dat is immers het onomstoothjk bewijs van mijn diepe, waarachtige hefde voor jou, dat 't me down en droefgeestig maakt, als je niet bij me ben, terwijl ik vroeger me altijd 't zaligst alléén voelde. O, Lief, je zal er wel om lachen, maar als ik er vroeger eens aan dacht, hoe 't zou zijn als ik geëngageerd was, dan kon me dat zoo verschrikkehjk beangstigen en benauwen dat ik niet wist, hoe gauw ik die voorstellingen wegdenken zou. En nu, Liefste, nu gruw ik van mijn eenzaamheid, nu krimp ik sidderend samen als ik aan mijn momenten van alleen-zijn denk. En daarom is 't me zoo'n moed-gevende troost, dat jij me, mijn Lief, nooit aan mezelf zal overlaten. O, Liefste, ik zeg je, met verwerping van alle terughouding en allen trots, dat ik zonder jou absoluut niet meer leven kan. Jij laat me leven, en dat niet aheen: jij maakt mijn leven ook heerhjk en levenswaard. Ik heb je hef, en mijn hefde zal zich steeds verbreeden en verdiepen en verinnigen, zoodat zij ook eenmaal jou waarlijk gelukkig maken kan. Dag, Liefste! Liefste! Liefste! met een innigen zoen

jouw eigen Jeanne

Hierbij gaan alle verzen aan je terug!

* *

Bussum, 20 Juh '99

Lieve Jeanne, Zooeven kwam je brief, en die maakte mij zoo bhj weer, na je sombere uitingen van gisteren. Ik zit nu bij Kode-

Sluiten