Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE PERIODE

435

Ziezoo, lieve Jeanne, nu heb je in 't geheel 60 versregels van me; ik hoop, dat je er een beetje om lachen zal.

Voel je nu niet, Jeanne, hoe ik door al die scherts heen en daarachter je gloeiend liefheb, opperst-sterk en onverbrekelijk, voor altijd en altijd, met mijn heele ZieL mijn heele Zijn? O, Jeanne, lieve Jeanne, hoe diep ik ook in mijzelf terug-ga en ahes onderzoek,' ik weet niets anders dan hefde voor jou, zonder aarzeling, zonder bedenking, liefde-alleen, volkomen en absoluut.

Ik ga nu zoo meteen naar spoor. Halverwege dezen brief ben ik van Koderitsch heen gegaan om thuis koffie te drinken, en ik zit nu al geruimen tijd op mijn kamer er aan te schrijven. Geloof en vertrouw, Jeanne, met blijde zekerheid, want ik zweer je, ahes-zal uitkomen, zooals jij 't verlangt, omdat ik zelf geen andren wensch zelfs heb.

Zonder-einde-geheel-en-al

jouw eigen Wülem

* *

Bussum, zi Juli '99

Lieve Jeanne,

Ik had vanmorgen wülen schrijven, maar wat nog nooit gebeurd is, er is geen brief van je gekomen met de post van 9 uur. Ik zit mij nu ongerust te maken, dat je ziek bent of zoo iets.

Hein Boeken vroeg mij gisteren, of üc dacht, dat jij bij zijn trouwen zou wülen overkomen. Dan is er natuurhjk een soort dinertje of zoo iets. Ik heb hem aangespoord jouzelf dat te vragen, en hoefje niet te zeggen, dat, als je kunt komen, je mij een almachtig groot pleizier er mee zult doen. Het is op 3 Augustus.

Hij heeft mij gevraagd om getuige bij zijn huwelijk te zijn tezamen met zijn broer Piet, en dat heb üc natuurhjk aangenomen.

Lief! ik ga dezen nu maar weg-brengen als spoedbestelling: üc hoop zoo, dat er tenminste om 1 uur een brief komt.

Jouw eigen Wülem

Sluiten