Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE PERIODE

439

eventjes op mijn voorhoofd, Lief, en laat ik je nog eens hooren zeggen: „Ik houd heusch van je, geloof dat maar vast." ö, Willem, dan zou je eens zien, hoe rustig en stil-zalig blij ik werd!

jouw eigen Jeanne

Hemel, wat is dit een schrikwekkend lange brief geworden. Hoe kom je er door, arme Lief!

* *

Bussum, Parkzicht 21 Juli '99

O, Liefste, één ding moet je van mij aannemen, dat jij niet meer van mij kunt houden, dan ik van jou doe, dat jij niet meer naar mij kunt verlangen, dan ik doe naar jou. Ik merk het zoo duidelijk, nu ik vanmorgen geen brief van je heb gekregen, zooals anders toch altijd gebeurt. Want het komt mij nu plotseling 200 sterk in mijn bewustzijn, wat ik al wel voelde en wist, maar toch nog niet zoo klaar als nu: O, ik merk het nu zoo, ik weet het nu zoo, dat ik zonder jou absoluut niet meer zou kunnen zijn. Als je eenigszins kans ziet, maak dan toch, smeek ik je, dat je bij het trouwen van Hein Boeken kunt komen. Dan kan je 's avonds weer naar den Haag terug met den laatsten trein, als je absoluut wilt. Maar dan zien we elkaar tenminste dien éénen dag. Ik zal hier maar weer een spoedbestelling van maken, opdat je hem vanavond zeker nog krijgt. Ik voel, dat ik heelemaal tot aan mijn grondvesten om 't zoo te noemen, geëmotionneerd ben, door het onverwachte weg-blijven van je ochtendbrief vanmorgen. Ik heb toch nog weten te zorgen, dat jij vanmorgen wèl een brief van me kreeg, dat zal je gemerkt hebben.

Het was gisteren bij Coorengel nogal gezellig. Ik heb natuurlijk onder 't eten een speech moeten houden op bruid en bruidegom en heb het er goed afgebracht, gelukkig, en kranig-kort. Ik zat aan tafel tusschen Mevrouw in en Mathilde, een getrouwde zuster, die ik nauwelijks ken. 't Is een verschrikkehjk groot huishouden, met ontelbare broers en zusters, waarvan ik enkele namen hier even zal opnoemen: Jacques, Hugo, Ernst, Nico, Mathilde, Jeanne, Dientje en Truus. Dan was er nog een jongmensen von Faber, een neef van Mevrouw Coorengel.

Sluiten