Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44o

LIEFDESBRIEVEN

Enfin, Lief, toe, zie dat je kan overkomen voor dien dag. Ik moet er natuurlijk bij zijn als getuige, maar alles is het tegenovergestelde van officieel, en wij zullen het met zijn beiden wel prettig nebben.

Ik ben naar beneden geweest om koffie te drinken, maar de post van i uur heeft ook niets gebracht. Ik zal maar berusten, ofschoon ik 't niet begrijp, en...

O, God, Jeanne, terwijl ik dit schreef, riep Mevr. Linn mij, omdat er een brief voor mij gekomen was, de jouwe. De post kwam dit keer later dan hij anders altijd komt, want dan is hij er wel eens om half één. Dat komt, zooals Mevr. Linn zegt, omdat de facteur, die nu de rondte heeft, zoo mooi is, en dan krijgt hij bij al de dienstmeisjes in de buurt kopjes koffie, en blijft dan wat met hen praten, waardoor hij natuurhjk overal te laat komt.

Hè, wat ben ik nu weer heerhjk gerust, 't Dringt pas langzamerhand bij mij door, dat ahes in den Haag in orde is. Maar ik weet het nu toch, en ik word o, zoo bhj. Je hebt nu ook mijn brief uit Amsterdam met die 70 versregels ontvangen, en die zal wel, nu je weer opgewekt bent, „in goeden grond" zijn gevallen met zijn barok gerijm.

Dag, Lief, tot vanavond, dan schrijf ik weer voor morgenochtend. (Ik bedoel, dat je hem morgenochtend krijgt.)

Een innig-teedere zoen van

jouw dankbaar slaafje Wülem

Bussum, Parkzicht 21 Juli '99

Ja, hefste Lief, eigenhjk ben ik achteraf gezien bhj, dat er vanmorgen op het gewone uur geen brief van je was. Want nu heb ik pas heelemaal gemerkt, hóevéél ik van je houd, hoe ieder teeken van leven, dat je geeft me als een stem-uit-de-hemelen in een droom klinkt, hoe ik je liefheb absoluut en zonder einde, voor mijn heele volgende leven. O, leven, dat nu komt, dat zoo heel anders zal zijn dan al het vorige, wat eigenhjk altijd eenzaam was en triest en verlaten, en dat ik ook voor jou zoo heel anders zal maken, zooveel gelukkiger en rustiger en breed-hoog-opbloeiender, dan aües wat je

Sluiten