Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444

LIEFDESBRIEVEN

Ben zoo onuitsprekelijk blij met je brieven van gisteren. Ja, Willem, jij, jij bent de uitsluitend-eenige, die mijn ziel kent en méér nog, haar begrijpt. O, ik vind alles nu zoo heerlijk en licht en mooi, jij-alleen hebt de macht alles om me heen te verhelderen en te verheerlijken. Jij bent de eenige, die me niet bizar vindt en onnatuurlijk, - en ik voel instinctmatig, dat iedereen me dat wèl zou vinden als ik me heelemaal had geopenbaard, jij bent de eenige, met wien ik volkomen-geestelijk één kan zijn. O, Liefste, dat ik met jou den levensvrede bereiken zal. Levensvrede! bestaat er op de wereld een mooier woord?

Ik ben bij Veenstra geweest, en heb hem mijn bundel gebracht. O, hij was zóó verrukt, dat ik hem toestemming gaf, om daarin tniin portret te plaatsen!

Dag, goede, eenige lieve Schat! Met een innig-hartelijken zoen

jouw eigen Jeanne

Bussum, Parkzicht 22 Juli '99

O, wat vind ik het verrukkelijk, dat je werkelijk komt! Jij bent het, waar alles in mij naar verlangt, voortdurend. Zeg toch niet, lieve Jeanne, dat jij in mijn macht bent, want ik ben veel meer in de jouwe, en dat vind ik juist 200'n goddelijk-prettig gevoel. Een man moet in het leven altijd nauwkeurig weten, wat hij doet: hij kan wel eens iets spontaans doen, als 2ijn daad maar altijd het gevolg blijft van een in2icht, dat natuurlijk ook wel eens spontaan kan 2ijn. Maar bij jou, Lief, kan ik mij 200 heerhjk laten gaan! ik doe en spreek met overdacht, ik doe en spreek gevoeld tegen jou, zooals het in 't oogenbhk 2elf bij mij opkomt, maar dat zijn daarom toch geen oogenbhkkehjke stemmingen, die een moment later weer verdwijnen of veranderen, want achter al wat ik 2eg en doe tegen jou 2it het groote, constante gevoel van mijn hefde, die aan al die uitingen de eenheid geeft en 2e doet zijn tot absoluut-nooclzakelijke levensmomenten, die in de diepte van mijn 2iel hun rechtvaardiging vinden en hun logische en onveranderlijke reden van bestaan. Wat ben ik zwaar, hè, Lief? En dat op zoo'n warmen dag! Och, nog twaalf dagen, vóór dat ik je werkhjk zie! Maar laat ik mij maar

Sluiten