Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

452

LIEFDESBRIEVEN

Ik denk niet, dat ik toasten zal, want als jij er bij bent, ben ik altijd te inwendig-gepreoccupeerd met jou. Jij weet niet, welk een plaats je inneemt m mijn innerlijk leven. Als ik aan iets denk in de toekomst, breng ik net, zonder het bewust te wülen, expres te willen, altijd in verband met jou. Dat vind ik juist zoo'n leuk idee. Wat ik niet zie, zal jij soms zien en zoo omgekeerd ook. Zoo zuüen wij elkander helpen, en elk van ons dubbel zoo sterk zijn, als hij vroeger aüééh was. O, ik voel zoo, Lief, dat wij samen gelukkig zuüen zijn.

Je ontmoet 3 Aug. natuurhjk ook Piet Boeken, dat is Hein zijn broer. Hij houdt een kantoor van levensverzekering en is zoowat vijftig jaar. Hij is mijn mede-getuige, maar ik weet eigenhjk niet, of hij meedoet met de feestelijkheden, want hij heeft zelf een vrouw en kinderen, en zal dus wel niet lang van huis weg-bhjven. Als ten minste de overige familie van Hein ook niet mee-doet, wat ik niet weet. O, Jeanne, ik verlang zoo erg, om je weer te zien!

Ik heb vandaag een korte kroniek geschreven over Joh. W. Broedelet.

Ik sluit nu maar. Lk heb het vreesehjk druk op het oogenbhk, maar vanavond schrijf ik weer.

Geheel en al

jouw eigen Wülem

* *

Liefste, dat gevoel, dat jij zegt te hebben, als je door Bussum loopt, heb ik ook zoo dikwijls gehad, als ik aüeen hep te wandelen. Dan was 't me net, of ik eigenhjk hier niet op aarde thuis-hoorde, en er aüeen maar toevallig op rond-hep. En al die vreemde, onverschillige menschen om me heen, waar ik heel-eenzaam tusschendoor bleef gaan, - ik kón 't me haast niet voorsteüen, dat die allen ook een eigen leven leefden zooals ik.

Ach, ja, ik denk wel, dat ik een uitaoodiging zal krijgen; al dachten ze niet eens dat ik accepteeren zou, dan zouden ze me er toch wel een uit beleefdheid sturen, niet? Maar er is ook nog tijd genoeg, misschien worden de uitnoodigingen niet zoo vroeg rondgezonden.

Dit moet je van me gelooven, Lief: ik heb nóóit door die satirische verzen, die üc natuurhjk, lang vóórdat üc je persoonlijk kende,

Sluiten