Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE PERIODE

453

gelezen had, van je gedacht, dat je hard was of scherp, want altijd was ik ervan overtuigd: hij zal daartoe wel zijn reden hebben gehad. Anders, Lief, zou ik je toch wel eens hebben gevraagd, is 't niet? „Hoe ben je daartoe kunnen komen?"

Wat ik je wel eens schreef over dat phlegmatisch-koele van me, dat is, geloof ik dit: mijn diepste Wezen, mijn Ziel voel ik ongebreideld-hartstochtelijk, terwijl mijn physiek bijna altijd passief en koel-onbewogen is. Mijn physiek nu, wordt alleen door de menschen gezien (de mij volkomen-vreemden dan altijd) en daar ik mij nooit anders dan kalm en koel kan bewegen, omdat mijn ziel zich tegenover die vreemden nooit in daden of woorden uit, ziet men mij nooit anders dan koud-bloedig en traag-onverschillig. (Op de H. B. S. werd ik „het wassen beela' genoemd.)

Zeg, lieve Lief? je begrijpt deze redeneering wek niet?

Een zoen van Jeanne

Bussum, Parkzicht 23 Juli '99

O, Allerliefste, ik ben 200 rustig-blij, dat mijn Kroniek nu klaar is. Ik zie daar altijd tegen op, want er bewust over te zitten denken, gaat niet en geeft niet. Meestal moet ik, door aandachtig op mezelf te letten, terwijl ik mij doodstil houd, uit mijn onbewustheid halen, wat er, voor mijzelf nog verborgen, in zit. En ik krijg dan altijd zoo'n beetje het gevoel, net zooals men dat bij verzen óók heeft, of een ander in mij bezig was met denken, en zijn resultaat nu, terwijl ik schrijf, langzamerhand in mijn bewustzijn gooit. Daarom moet ik altijd zoo onbedaarlijk lachen, of maak er mij ook wel eens een enkel keer boos om, al naar mijn stemming is, als ik zoo den een of andren recensent op stenigen toon hoor beweren, wat hij met zijn kleine verstandje van de dingen vindt. Dat maakt op mij gewoonlijk denzelfden indruk, alsof ik op Zaterdagavond, nadat zij haar geld ontvangen heeft, een eerzame schoonmaakster met de meiden een napraatje hoor houden over een politieke gebeurtenis van den dag. Ik geloof dan ook, dat ik het in mijn Kronieken altijd precies bij het rechte eind heb, en ik zeg dit zonder zelfverheffing, omdat ik, die hier op mijn stoel zit, eigenlij k niet de persoon ben, die ze schrijft. Nu ja, maar dat is dan toch je dieper Ik, zegt de moderne psycholoog

Sluiten