Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE PERIODE

4J9

De laatste aflevering van de N. G. bevat betere verzen van Jean, dan ik ooit van haar las. Een zwaarder sentiment en minder onzuiverheden."

Lief, er zijn me een paar dingen in de gedachten gekomen, die wij wel niet tegelijk hebben gezegd, maar die, geheel onafhankelijk van elkaar in ons hoofd ontstaan, veel overeenkomst hebben. In een van je vroegere verzen schrijf je „donker raadsel," en ik zei ergens „het donkre raadsel van mim toekomst." Ik heb het adjectief donker anders nog nooit met het woord raadsel gecombineerd gezien. Jij vergeleek eens, in een van je brieven mijn mond met een bloem, en ik vind toevallig in mijn roman ook: ta bouche, fraiche comme une fleur. En nu nog dit: in no. 84 van je verzen voor mij, zeg je: „O, Ziel, die zijt de al^enig magnifieke afglans gevallen van God's aangezicht," en ik schreef in het vijfde Fragment uit Het Boek van mijn Leven „.. .omdat hij door zijn prachtig Zielezijn gehjk een magnifieke god is..."

En is dit ook niet toevallig: Jij zei, dat ik net was als een donkerroode bloem, - en er is een tijd geweest, dat donkerroode rozen mijn hevelingsbloemen waren, zoodat ik ze altijd droeg, tot in October toe.

O, ik hoop, dat ik om 1 uur een brief van je krijg, maar daar is toch wel een beetje kans op, dus misschien gebeurt 't wel.

Ik zend je hierbij het schrift met de overige verzen en fragmenten; er zijn nog een paar verzen voor jou bij, Lief, maar die zal je er wel uitvinden. Dag, heve Lief!

Een innig-hef-gemeenden zoen

van jouw eigen Jeanne

* *

Bussum, Parkzicht 24 Juli '99

Liefste, 2ooeven bracht ik een brief voor je naar de post, die is bij negenen 's avonds in de bus gekomen, en ik hoop nu, dat je hem morgenochtend nog krijgt. Maar ik begrijp niet, dat je Maandagmorgen geen brief van me hebt ontvangen. Ik heb Zondag toch in den loop van den dag er een op de post gedaan.

Lief, ik heb even in je schrift met verzen gekeken en vond een vers op een ring. Als ik je raden mag, moet je 't heusch niet publi-

Sluiten