Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47°

LIEFDESBRIEVEN

Bussum, Parkzicht

Ja, hefste Snoes, Engel, Schat, ik heb met Juffr. Linn afgesproken, dat ze voortaan 's morgens-alleen naar hartelust zal musiceeren. Dan kan ik tenminste 's middags en 's avonds werken, 's Ochtends zoek ik dan maar mijn toevlucht bij Herman. Zoodra hij mij ziet, begint hij zijn blikken smachtend te slaan naar de hangende lampen boven 't biljart, want door mijn tegenwoordigheid wordt de gedachte aan jou bij hem verlevendigd, en hij doet dan net als een eenvoudige herdersknaap, die, terwijl hij zijn kudden (in dit geval de klanten bij Koderitsch) weidde, een wondermooie prinses heeft zien passeeren in een landauer door de negen Muzen getrokken.

Ik ben erg bhj, dat je mij al die uren hebt opgegeven; ik zal nu dikwijls beter kunnen zorgen, dat je een brief krijgt op een bepaald uur, en buitendien vind ik het prettig voor mezelf, dat ik van tijd tot tijd kan denken: nu op 't oogenbhk zit Jeanne mijn brief waarschijnhjk te lezen.

Vanavond zal ik je opgeven, hoe 't met de treinen zal gaan. En wat het cadeautje betreft: wil jij soms wat uitzoeken? Dan rekenen we later wel af. Maar ik weet heelemaal niet, wat ze hebben willen; zal ik Hein eens schrijven daarover? Want als we iets geven, waar ze niets aan hebben, of wat ze op die manier dubbel krijgen, dan zijn we er nog even ver mee.

Ik ben net zoo „flauw", waar 'tjouw brieven betreft, hoor, Lief. Ik houd me aheen altijd in, omdat de menschen, waar ik tusschen zit, me anders uitlachen. Je zal wel, zooals je 't noemt, heelemaal „geëquihbreerd" worden, als wij in den Haag geregeld elkander spreken. Want je bent, permitteer, net als ik. Je houdt van de eenzaamheid, omdat je met het gros der menschen geen harmonie kunt vinden. Maar op den duur bezwaart die eenzaamheid je wel wat. Nu, zoo is 't met mij precies ook. En als wij maar eenmaal samen zijn, dan beloof ik je, zal ahes goed gaan en zal je kalm en bhj-sterk het omringende leven in de oogen gaan zien. Nu, Lief, nu moet ik naar huis, om koffie te drinken.

Met een teederen kus van overgave

jouw eigen Wülem

Ik schrijf hier na de koffie op mijn kamer nog even bij, dat ik

Sluiten