Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE PERIODE

479

ik je gezien had, en, toen ik je zag, was dat oogenblik beslissend, maar nu, - o, het wordt hoe langer hoe heviger! - nu, schoon niemand iets aan mij kan merken, als alleen dat ik wat levendiger dan anders ben in gebaar en in oogopslag, nu, o, Jeanne, is 't me, of mijn ziel een zee is van vuur. 't Is aüemaal maar beeldspraak, maar ik weet door geen beter beeld 't gevoel te benaderen, dat binnen-in mij leeft. Ik heb je hef! ik heb je hef! ik heb je hef! O, en te weten, o, dat heerlijke bewustzijn, dat je zoo gauw al weer komt! O, goddank! zal de tijd eenmaal aanbreken, dat ik nooit meer van je vandaan hoef te gaan! O, nu te voelen, dat jij ook van mij houdt, en dat ik mij op mijn gevoel kan laten gaan, dat ik het tegen je uit kan spreken, zonder dat je er om lacht! O, je bent mijn Licht, mijn Leven, mijn Aües, en zonder jou was ik niets als een werk-machine, die zijn zooveel vel copie per jaar uit zijn hersens haalt. Maar jij maakt mij weer tot een waarachtig-levend mensch.

Ik zou niet meer buiten je kunnen, nooit meer!

Ik eindig nu maar, want anders komt deze niet meer met de goede lichting weg.

Tot vanavond dus!

Teeder omhelsd door

jouw eigen Wülem

Bussum, Parkzicht

Ja, Lief, ik heb den heelen middag weer druk zitten te werken Aan Hein heb ik geschreven en hem gevraagd om spoedig antwoord. Ik moet je rond-uit zeggen, Jeanne, ik vind 't verrukkehjk, dat je mij zoo helpt met het vertalen van dat boek. Niet aüeen om het practische van de hulp. Maar het idee aheen, het weten, dat je zoo iets doet, dat maakt mij mijn zaligheid zoo bewust, dat ik niet meer aheen sta in 't leven. En 't is ook zoo heerhjk, dat ik mijzelf niet bezwaard voel over die hulp; ik zou er uit mezelf natuurhjk nooit toe gekomen zijn, jou zoo iets te vragen; 'tis heelemaal uit jezelf gekomen. Maar nu je 't doet, nu denk ik, o, ze doet 't ook eigenhjk voor ons beiden tezaam, en niet voor mij zelf aheen maar. Dus üc kan je hulp met zoo'n prettig gevoel aannemen, zonder al te egoïstisch te lijken in eigen oog.

O, ik verlang nu al weer zoo naar een brief van vanavond van

Sluiten