Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

480

LIEFDESBRIEVEN

jou! Ik begin nu al aan den mijne, dien je dan morgenochtend ontvangt, volgens die post-uidegging van jou. Maar, Lief, weet je wek dat ik de brieven van jou, die 10-12 's nachts in den Haag afgestempeld zijn, 's morgens al met de eerste post ontvang? En als ik 's avonds om dien tijd een brief op de post doe, schrijf je, dat je hem pas 's middags om 1 uur ontvangt.

Ik kan je niet zeggen, hoe ik naar 3 Augustus verlang. Ik heb ook aan Hein gevraagd, hoe laat ik in Amsterdam moet wezen voor het huwelijk. Als ik dat weet, zal ik je schrijven, met welken trein jij het beste kunt gaan, zoodat ik je af kan komen halen en bijv. naar de Coorengels brengen.

Wat je zegt over jezelf in vergehjking met mij, och, Lief, trek je toch heusch niets aan. Toen ik zoo oud was als jij, was ik ook wel een beetje anders inwendig dan ik nu ben; maar ik heb, na dien tijd, zoo verschrikkelijk veel geleden, en het lijden verdiept den mensen; het ontdekt je diepste zelf aan jezelf, zoodat je dan verder alle oppervlakkige bevliegingen zóó leert te bedwingen, dat ze zelfs voor je zelf niet meer schijnen te bestaan, laat staan voor anderen.

Nu, Lief, vanavond schrijf ik weer; ik hoop dan weer wat van je gehoord te hebben met de post van 8 uur.

In gedachten gekust door

jouw eigen Willem

* #

Lieve, lieve Lief, Toe zeg me, is er iets wat je hindert? In je vorigen brief was al zoo'n zwaarmoedige toon en in je brief van vanmorgen duurt die steniming nog voort, niet zoo geprononceerd, maar toch merkbaar. Ach, liefste, als er werkelijk iets is, wat wou ik dan graag bij je zijn, om je een beetje moed in te spreken en lief tegen je te zijn, en je daardoor een beetje te troosten misschien; o, ik zou met mijn hand zoo zacht over je haren strijken, en dan zeggen: „Lief, denk er maar niet meer aan; ik ben hier bij je, en ik heb je Hef". O, Lief, ik zou 't zoo goddeHjk-heeriijk vinden, als ik jou ook eens een beetje hulp kon geven in je verdriet, zooals jij mij dat al zoo dikwijls hebt gedaan, 'tls nu gelukkig nog maar heel kort, hè, Liefste; o, ik zou 't verrukkelijk vinden, als je me af kon komen halen, om dan samen met jou naar de C's te gaan, dan kom ik daar niet zoo vreemd aan.

Sluiten