Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

482

LIEFDESBRIEVEN

Wil ik je eens met een beeld zeggen, wat je ziel is, Lief? Je ziel is een vogel, die 2ich heelemaal warmpjes heeft ingewerkt m een nestje van eigen maaksel, dat haar nu van alle kanten omringt. Maar, 2ooals in ieder nestje, zitten daar natuurhjk rietjes en halmpjes en strootjes, die, een beetje naar binnen toe, er uitsteken, en die het beestje nu prikkelen en plagen, als het 2ich maar even omdraait in zijn schuilplaats. O, ik wou, dat je er eens uitvloog en in de hoogte, in zonneschijn en blauwe lucht, om ver in de verte naar de toekomst te 2ien, die toch langzaam-aan nadert en die 200 heel anders 2al we2en dan het „nu". Wat dacht je dan, Lief, dat ik dat niet doe? Zonder jou was ik niets als een doodstille tobber, die wel een heeleboel dingen in de wereld nogal aardig vond, maar die toch om geen van allen in de diepte van zijn Zijn waarachtiglijk gaf. Maar nu ben jij in mijn leven gekomen voor-altijd, en nu is mijn inwendige hartstocht weer ontwaakt; ik kan weer voelen, verlangen en hopen door jou. Ik voel 2onder ophouden, diep in, een algeweldig smachten naar jou; o, als je 200 schrijft, dat je je armen om me heen-slaat, dan voel ik mijn oogen fonkelen van diepe vreugd, omdat ik dan de innigheid van je vertrouwen voel, en weet, dat ik dat vertrouwen tot in de kleinste dingen waard ben, want dat ik, met mijn heele 2ijn, aan jou toebehoor voor eeuwig, en dat er nooit de minste gedachte in mij kan opkomen, die ook maar eenigszins met die overgave strijdt.

Ja, dat verdrag met Juffr. Linn, waar ik je over schreef! Ik dacht het ook, maar 't is nu half twee 's middags, en nu 2it 2e toch al weer een kwartier te tjingelen, en wie weet, hoe lang het nog doorgaat! Ik 2al nu maar stil bhj ven wachten en dezen brief bij stukjes en beetjes verder schrijven, ik doe hem dan vanavond op de post. Werken kan ik natuurhjk toch niet, daar heb ik te veel mijn kalme denkkracht en bedaarde oplettendheid bij noodig. -

Ja, wil ik je nog eens wat zeggen? Kijk eens, je hebt een verrukkelijk, een machtighjk-aantrekkend gezicht, en daar kan je ahes mee van me gedaan krijgen, - maar als datzelfde gezicht nu aan een ander meisje behoorde, dan zou ik het wel aardig vinden, maat dan zou het mij toch eigenlijk niets kunnen schelen, en ik zou volstrekt geen verlangen hebben, om het te kussen, zooals ik nu zoo verschrikkehjk heb omdat dat gezicht van jou is. Voel je nu, begrijp je nu, Lief, hoe ik van je houd, en waarom ik ook zooveel van je gezicht houd? Bx heb je gezicht hef, maar niet omdat het een mooi meisjes-

Sluiten