Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49°

VIERDE PERIODE

Je hoeft heusch nooit bang te zijn, dat ik daar kriegelig of ongeduldig door zal worden, want die eigenschappen heb ik heelemaal niet. Al had ik het nog zoo druk, ik zou tóch komen. En je hoeft ook nooit te denken, dat ik je ergens in af zal vallen, tenminste, als je geen dingen wou doen, die je zelf in 't ongeluk zouden storten, want dan zou je me later moeten verwijten: waarom ben jij niet verstandiger geweest? Maar voor de wereld zullen wij altijd één zijn: reken daarop. Ik zeg hier misschien banaliteiten, maar ik wou zoo graag, dat je dit wist.

Apropos van Jolles. Zooeven maakte ik een brief van Ising open (den acteur v/h Ned. TooneeL, zoon van den overleden redacteur van den Spectator). De schilder Marius Bauer, die hier woont in Bussum had het praatje over ons aan Verster verteld, er bijvoegende, dat hij het van Jolles had, die het weer van Ising had gehoord. Ik heb toen een briefje aan Ising geschreven, om hem opheldering te vragen. Ising, een zeer nobel en vertrouwbaar man, deelt mij nu mede, dat hij Jolles in geen jaren gesproken heeft, en dat hij absoluut buiten dit alles staat. Jolles heeft dus zijn bewering koud-weg verzonnen. Kan jij daar bi), bij zoo iets?

Nu, Lief, ik eindig deze. Hoe kan ik je toch duidelijk maken, dat je mij gelukkig maakt?

Morgenochtend duurt het nog maar 5 X 24 = 120 uuf» en dan zie ik je, goddank!

Dag, lieve Jean, al verzet je je, ik kus je honderd malen, en blijf altijd en in alles,

jouw eigen Willem

Ja, Lief, ik kan waarachtig niet altijd zorgen, dat er om half vijf een brief is, maar half acht is toch ook goed, niet?

* *

Bussum, Koderitsch

Liefste, ik ben op straat gestuurd, omdat mijn kamer gedaan moest worden. Ik ben maar bij Koderitsch gaan zitten, en ga maar weer aan je schrijven.

Lief, ik kan het heusch niet helpen, als je niet om half vijf een brief krijgt, maar om half acht 's avonds. Zoo bijv. vanmorgen: ga nu eens na. Om negen uur werd ik geroepen. Dan moet ik

Sluiten