Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

496

LIEFDESBRIEVEN

O, Willem, alles, wat je schrijft, vind ik zoo verrukkend-heerlijk. Want het is ahemaal zoo waar, wat je zegt. Dit b.v. dat mijn ziel een vogel is, die in een nestje van eigen maaksel zit, want dat is 't nu juist. O, heve, heve Lief, heb je niet wel eens medelijden met je zelf, omdat je dat eigenhjk moet hebben met mij? O, heve, arme Lief, was ik maar sterker, maar beter, dat ik zélf voelde, iets voor je te kunnen zijn, - dan nu je 't wel zegt, maar ik 't toch grootendeels je goedheid weet te zijn. Maar alles zal later beter gaan, nietwaar, lieve Lief? als ik directer onder je invloed sta, als ik onrniddellijker je geestelijke kracht ondervind. Want weet je, wat ons contact nü is, Lief? een stroom, die voortdurend onderbroken wordt, en die daardoor natuurhjk niet zoo gunstig-genezend kan werken, als anders het geval zou zijn. Is 'tniet zoo?

Wat je schrijft over André Jolles is al weer een bewijs, hoeveel wij bepraat worden. Maar, hemel, wat gaat onze mtimiteit de menschen aan! waarom gunnen ze ons niet ons geluk? (Misschien was 't beter geweest, die verzen van mij (in de Juni-afl.) niet te plaatsen; je weet wel, dat ik 't eigenhjk niet wou.) Maar wie is veihg tegen laster? Bah! laster! dat is voor mij wel het grootste kwaad op aarde!

Wat mijn vertalen betreft, ik doe op een middag niet veel meer dan een bladzij of vier, maar soms werk ik 's morgens en 's avonds ook nog een beetje. Het gaat nu hoe langer hoe beter.

O, ja, dit wou ik je ook nog zeggen, Liefste; als 'tje éénige moeite of zorg geeft, om mij 3 Aug. van den trein te halen, of als 't niet overeenkomt met de schikkingen van Hein, dan moet je 't héusch niet doen; geef mij dan maar 't nummer van de Ceintuurbaan op, dan neem ik een rijtuig erheen. Dus, heve Lief, hoe goddelijk ik 't ook zou vinden, ik zou 't toch liever niet hebben, als 't je last veroorzaakte.

O, Lief, je weet niet, of eigenhjk wèl, hoe innig-goddehjk ik 't vind, als je zóó spreekt over mijn gezicht. Want dat je ervan houdt, dat vind ik natuurhjk verrukkelijk, maar de reden waaróm maakt me zalig.

Nu leg ik mijn armen om je hals en je hoofd tegen mijn borst, en ik zoen je met zoenen van innige teederheid en van berouw, dat ik je weer een beetje verdriet heb gedaan door mijn onredehjk geklaag, en zeg dan, dat ik je liefheb en altijd zal zijn

jouw eigen Jeanne

Sluiten