Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE PERIODE

499

gevoel. En nu het idee, het heerhjke idee, dat ik je Donderdag inderdaad zien zal. Je schreef er nog over, dat je desnoods wel aheen naar Coorengel zou kunnen gaan, als het noodig was. Maar dat is ook ahemaal heerhjk geschikt nu, zooals je weet.

Ik moet nu koffiedrinken, maar, neen, 't is Zondag, en dan wü het wel eens één uur worden, voor de Linn's daarmee beginnen. O, dat ongereglementeerde huishouden hier! Ik ben zelf een ongeregeld mensch in het afpassen van de uren van den dag. Daarom heb ik zoo graag een eenigszins geregeld huishouden om me, waaraan ik me vast kan houden bij het indeden van mijn eigen bedgheden. Maar ds ik nu een huishouden om me heb, waar aües even ongeregeld gaat ds bij mijzelf, dan hort dat natuurhjk voortdurend tegen elkander aan, waarbij ik, ds los raadje in de machine van dit pension, me in aües heb te slakken naar de grülen van de Linn'sche toevalligheid.

Een huishouden, vind ik, moet een beetje als een vldend-behagehjk maar onwrikbaar-werkend Noodlot zijn. Ik zou daar, geloof ik, wd een vers op kunnen maken. Ofschoon ik met d de drukte er niet toe komen kan, om verzen te schrijven. Ik zeg dit maar even, opdat je je er niet over verwonderen zal.

Nu moet ik aan 't werk. Maar eerst breng ik dezen naar de post. In de hoop, dat je hem morgenochtend vroeg krijgt,

met hart en ziel

jouw eigen Wülem

O Lief, nu ben üc den heelen dag toch zóó verrukkelijk aan het vertden geweest, zóó ongestoord-rustig, dat ik bladzij heb gedaan. Maar morgen zd ik er niet veel aan kunnen doen (ontvangdag) en Maandag ook niet, dan moet ik denkelijk naar Veenstra dus heb ik het maar vooruit ingehadd. O, Lief, ik kan je niet zeggen' hoe heerhjk-prettig ik 't vind, nu een vaste, geregelde berigheid te hebben, die, wat nog pleizieriger is, in 't geheel niet doelloos is, maar heerhjke resultaten zd geven.

O, Liefste, ja, nu je me zóó verzekert, dat je niets hinderlijks had, nu moet ik haast wel denken, dat die zwaarmoedighdd over jou in mijn eigen stemming lag, en om je de waarhdd te zeggen, vind ik dat natuurhjk véél prettiger. O, Lief, ik was zóó bhj te hooren, dat je werkehjk niets had.

Sluiten