Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE PERIODE

5*9

en hartelijk, vond je niet? En alles is heel aardig gegaan; 'tv/as echt een prettige dag. Dag, Heve, Heve Liefl

met een innigen zoen

jouw eigen Jean

* *

Bussum, Parkzicht 4 Aug. '99

Ja, Liefste, ik moet al weer aan je schrijven; je zal me, denk ik, wel niet uitlachen, als ik mij een beetje laat gaan op de golvingvan-mijn-gevoel-voor-jou. O, ik houd zoo onbegrijpelijk veel van je, dat wil zeggen: ik zelf begrijp het heel goed, maar jij begrijpt het waarsdtijnüjk niet. O, ik wou zoo graag, dat, als je eens stil op je kamertje zat, je het je dan eens volkomen bewust kon maken, hoeveel ik van je houd, hoe ik je Hefheb. Ik dénk niet meer over je, ik voel je aUeen maar. O, maak het je eens bewust, en zeg dan tegen je zelf met opgewekt gezicht: „Jean, houd maar moed, aües zal je nu voortaan lukken en meeloopen, want WÜlem heeft je Hef, onbegrensd en algeheel, en die zal je helpen, overal in, omdat je met hem in een twee-eenheid samen wÜ zijn."

Ik ben zoo büj, dat ik in den laatsten tijd zoo goed opgeschoten ben met mijn werk; nu kan ik me weer heelemaal met mijn eigen dingen bezig houden, en door en door voelen, wat jij voor mij bent, en hoe ik moet worden, om iets voor jou te zijn.

O, Jean, wü ik je nu eens iets geks verteüen? Zonder dat ik bewust aan kussen denk, voel ik toch duidelijk een onstuimigen bloedstroom door mijn Hppen gaan, en ik weet zeker, als jij nu in de kamer was, dan zouden ze zich, als met sterke koorden, naar jou getrokken voelen, zonder dat ik precies zou weten, hoe en waartoe. Het onbewuste gedeelte van mijn ziel, dat voel ik, heeft je Hef. Ik vind het eigenHjk heel mal, dat ik zulke dingen durf te zeggen, maar, och, je bent mijn meisje, en ik waag het er dus maar op. Als je er een beetje door gechoqueerd wordt, toe, Lief! word dan niet boos, en begin dan maar een discussie met me over de staathuishoudkundige drijfkracht der vrouw op het eind der negentiende eeuw. Dit is precies als de titel van een „vooruitstrevend" stuk van EHse A. Haighton. Ken je die, bij naam misschien? Ik had haar

Sluiten