Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53°

LIEFDESBRIEVEN

in geen vijftien jaar gezien, toen ik haar een half jaar geleden plotseling weer ontmoette bij Mevr. Versluys. Maar zij is in die 15 jaar wel 20 jaar opgejongd (zij is nu zoowat 50) en open en klaar keek ze de wereld in, met een blozenden oogopslag en een krullend gebaar van harmonische wilskracht in haar stem, terwijl ze er vroeger uitzag als een vaal-grauwe West-Indische, met een grijs-gele scherpte in ieder woord.

O, Jean, ik ben zoo verschrikkehjk nieuwsgierig naar wat je eigenlijk schrijven zal. Ik heb zoo de hoop, dat je niet al te veel teleurgesteld in me bent. Het doet me zoo'n diep genoegen te merken, dat ik door mijn gevoelde woorden wel eens iets aan je sternmingen zal kunnen veranderen, en je gelukkiger maken, dan je je nü nog voelt. Geloof me, Lief! ahes komt terecht.

Ik zit natuurlijk in Hartstocht te lezen, maar ik zal er je niet over schrijven, zooals ik beloofd heb, voordat ik het uit heb, denkelijk in de volgende week. Dit aheen: ik ben nu op blz. 90 van 't eerste deel, en aldoor terwijl ik lees, hoor ik niets anders in me dan: „Jean, Jean", met een onbedwingbare behoefte, om naar je toe te komen. Ik begrijp waarachtig niet, dat jij mij hebt genomen, mij den eentonigsten en droogsten, koerenden houtdofier, die op God's aardbodem leeft. Ik ben zoo suf-onnoozel als een vogeltje, dat pas uit zijn ei gekropen is, zoo sentimenteel als een eenzaam-klagende kikvorsen in een vijver onder gele avondlucht. Of maken de kikvorschen 's avonds geen geluid? Lk weet het niet, ik weet niets meer, dan dat ik jou hefheb, dat ik niet meer zónder jou zou kunnen leven, want jij bént het leven, dus zonder jou is er niets.

God, - vierentwintig uur geleden zag ik je nog, hep je naast me. O, die avondbrief van jou! Wat zal die me brengen?

Apropos, ik vond in een zak van een vest van me, dat ik in lang niet nad aangehad, een sleuteltje in een stukje papier. Dat kan toen geen sleuteltje zijn, dat jij mij eens hebt gegeven te bewaren?

Deze moet nu weg: 't is over zevenen.

Met teedere hefde

jouw eigen WÜlem

* ♦

Sluiten