Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

536

LIEFDESBRIEVEN

Lief, dat is ook weer een van de verschrikkelijke dingen, veroorzaakt door ons niet in dezelfde stad wonen. Ach, ik zal nu maar geduldig wachten en vertrouwen, dat je me je mogelijke afkeuringen even goed schrijven zal, als je me die peggen zou. Dag, heve, hefste Lief! Tot morgen alweer!

Een innigen zoen van

jouw eigen Jean

* *

Bussum, Parkzicht 5 Aug. '99

Eenig, uitsluitend-eenig en absoluut Lief,

Je brief, dien ik hedenmorgen ontving, heeft mij inwendig, diepinwendig zóó ontroerd. Na het ontbijt ben ik naar de post gegaan, om den briefj dien ik gisteravond schreef, weg te brengen, maar juist had het tien uur geslagen, toen ik daar aankwam. Ik heb er toen een spoedbestelling van gemaakt, dan krijg je hem tenminste een half-uurtje vroeger, om een uur of zeven, naar ik meen. Ik ben toen wat bij Koderitsch gaan zitten, en onder mijn kop koffie en het Handelsblad, heeft mijn lyrische, sterke emotie zich langzamerhand vast-gelegd of hever gezegd geconcentreerd om een paar gedachten, die ik, weer thuis gekomen, je nu schrijven ga. Je weet ze eigenhjk al, maar toch wil ik ze je nog eens duidelijk zeggen, opdat je ze voor je heele leven weet. O, 'tis me zoo'n vreugde, dat ik ze zeggen kan!

Jij, Jean! bent de vrouw, waar ik mijn heele leven, zonder het mezelf precies bewust te maken, instinctief naar verlangd heb en naar gezocht, zonder dat ik haar tot nu toe gevonden had. En wil ik je zeggen waarom? Jij hebt een eigen individuahteit, jij hebt een jou-alleen-eigen kern van individueel zielszijn, en ik weet, dat, als wij later voor goed tezamen zijn, en ik kom dan bij je met mijn gevoelde zielsgedachten, dat ik dan bij jou niet zal komen te staan tegenover een vage, eigenhjk-leege zieleruimte, die aanneemt, wat er van buiten wordt ingegooid en die zich in mijn armen zal werpen met de woorden: „Ja, wülem, je hebt gelijk" - neen, dat ik mij dan zal bevinden tegenover een uit-richzelf-reeds-bestaand Zielszijn, dat niet in mij wil verdwijnen, maar waarachtighjk één met mij

Sluiten