Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE PERIODE

547

Dit wordt:

Dat is de onwendbre macht Gods Zelfs, die teerlijk, Versteent mijn smarten-storm tot erts des Lieds.

In LI worden 2 halve en 3 heele regels totaal veranderd, etc. etc. En 3» 4, 6, 9,10,12,13,16 vallen weg. Want dat waren meer brouillons van gedichten nog, dan de gedichten, die ze moesten worden 2elf. Ook in vele andere worden heele regels totaal veranderd. Ik heb ook nog een aantal onuitgegeven gedichten, maar ik aarzel nog, of ik 2e nu in 2al voegen.

Als ik in den Haag was aL of jij hier, dan konden we er samen over spreken, maar met correspondentie gaat dat 200 lastig.

Lief, 't is nu kwart over éénen 's nachts, en ik eindig dus maar. Morgenochtend schrijf ik natuurhjk weer.

Geheel-en-al jouw eigen Wülem

Bussum, Parkzicht Maandag

Lief, het is hier onder de koffie gaan regenen, dat het giet, en ik vod me nu eigenhjk een klein beetje down, maar dat zd wd beter worden, terwijl ik aan je schrijf. Ik werd getroffen door een zin, uit je brief, waarin je schrijft: „d is mijn hefde, door mijn geaardheid van vrouw misschien met hedemad gelijk aan de jouwe." Toen ik dat las sloeg ik mijn oogen even af van je brief, om na te denken, want ik begreep het met goed. Maar het eenige resultaat, waartoe ik ben kunnen komen, is, dat ik mijn gevod-voor-jou niet zoo geandyseerd heb, als jij blijkbaar met het jouwe moet gedaan hebben. Ik heb jou hef: dat is een positief fdt, dat staat zoo vast voor mij, als dat tweemad twee der is. En hoe weet ik dat? Hoe merk ik'dat voortdurend? Doordat ik mij door dies van je aangetrokken gevoel. Daar heb je nu bijv. je roman. Telkens, zonder dat ik ze bewust provoceer, komen scènes er uit voor mijn verbedding of in mijn gedachten, wat mij nooit met een boek van een ander mensch gebeurt. En ik word er zoo bhj om, dat dit zoo is. Want het is mij een bewijs, dat ik onbewust-geestehjk met je mede-leef. Maar jouw hefde is, geloof üc, ved meer bewust dan de mijne. En nu begrijp ik

Sluiten