Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55»

LIEFDESBRIEVEN

was vroeger óók zoo, en ik ben het nóg wel eens een enkel keer Je geest is verschrikkehjk ontvankelijk en je verbedding wordt licht opgewekt. ö

Maar nu moet je daarom niet denken, dat ik zou vinden dat ie geen oordeelskracht hebt, of altijd onjuiste indrukken van ahes krijgt. Je hebt integendeel dikwijls een almachtig-fijne intuïtie die je precies laat ruiken", hoe iets au fond is. Maar de intuïtie'kan ook wd eens heel verkeerd werken, ds je te weinig grondstof hebt, ds het waarachtig-werkehjke fond onvolledig is, en je op ie uitkomst dan nog zelf doorgaat met je fantasie. Maar, heusch, Lief dat komt dies later hedemad terecht! Niet dat jij dies zd behoeven* over te nemen, zoods ik het zie. Maar wij hebben dan dtijd twee resultaten van observatie en opvatting; het jouwe en het nüme, die wij met elkander kunnen vergelijken, om zoo tot de obiektieve waarheid te komen.

Vind je mij nu misschien een beetje zwaar? Maar ben je het niet een beetje eens, met wat ik hier zei? O, met je op te vliegen in de lucht, ver weg uit d het menschen-gedoe en de aardsche enghdd! Ik moet hier plotseling om mezelf lachen, want waar zou je komen als wij dat eens deden? In mist en nevel en eindelijk in 't luchtledige' Neen, laten we maar hier blijven; heusch, Liefste, ik zd het je wel prettig maken en mooi en leuk.

Je smacht naar geluk, Jeanne, net ds ik. Zou je dan denken, dat wij met zijn beiden dat niet zouden kunnen bereiken? Ik verzeker je van wel! Ik zeg niet, dat ik je d hedemad ken, want hoe zou dat kunnen bij betrekkelijk zóó weinig persoonhjken omeang maar ik vod je wel, door en door, goddank! En dat moet jij rruj ook reeds doen in mijn quintessentie, want anders kon je niet van me houden Nu, Lief, maar dan komt immers ahes terecht, en dat

z jS,0°rk.' JPtachtig terecht komen, houd dus maar moed, o, goddelijk Lief! ' '

t Z-°° .^kwijls of ik zeggen wü, dat ik je hef heb... Maar

Uct ik heb je met aüeen hef, ik bid je aan. Dat is waarachtig waar* in de letterlijke beteekenis van het woord. O, Lief, voor je neer te liggen, met mijn armen om je middel, en niets te weten niets te zien, mets te voelen dan jou-dleen, aüeen jou, zonder ophouden, voor eeuwig Jit bent het leven, jij bent de wereld, jij bent het heelal, en zdt dat voor mij blijven, onveranderlijk tot aan mijn dood. Ik heb je zid hef en je lichaam, je oogen en je verrukkelijker!

Sluiten