Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE PERIODE

563

uitsluitend eenige man ben, die ook iets van het vrouwelijk gevoel begrijpt, omdat hijzelf zoo zuiver-van-ziel zoo teer-van-sentnuent, zoo puur-gevoelig is, als geen enkele man is, maar alleen reine vrouwen zijn. Heusch, Lief; jij hebt ook iets fijn-vrouwelijk-gevoeligs in je natuur, dat anderen mannen totaal ontbreekt, en je mist daarentegen het grove, het ruwe, het zich-door-alles-heen-latengelden, wat zoo dikwijls wel synoniem met „mannelijk" schijnt te zijn.

O, Lief, wat ben ik bier een wijsheid aan 't verkondigen geweest, was 't je niet, of je een matrone'van geposeerden leeftijd aan 't oreeren hoorde? Lach je er om? O, ik ben in mijn gedachten zoo'n „oud" jong meisje, Lief, - maar naar ik hoop niet in mijn uiterlijk en mijn doen! Ik kus je heel innig, Lief, en blijf voor immer:

jouw eigen Jean

* *

Bussum, Parkzicht 9 Aug- '99

Ja, Lief, ik. kan het niet helpen, maar vandaag laat ik eens allé andere dingen varen, om geheel en al van jou en voor jou en met jou te zijn, al is het dan ook van uit de breede ruimte, heel ver weg.

Je hoeft heusch niet bang te zijn, Lief, dat ik je ooit onmdsjesachüg zou kunnen gaan vinden. Wat is eigenlijk „meisjesachtig"? De Oosterlingen vinden het onmeisjesachtig als een meisje op straat loopt met bloot gezicht, en sommige oudere Hollanders vinden nog, dat spelen op een grasveld met allerlei instrmnenten voor een degelijk meisje niet te pas komt. Neen, dat jij nu wat spontaner-van-doen bent dan andere meisjes in sommige opzichten, daar word je mij juist des te liever door, daar word je mij, o, zóó ontzettend lief door, dat ik feiteüjk niets anders word dan je slaaf. Maar geen suffe slaa£ die achter je voort-sjokt, neen, een flinke, rechte slaaf, die, zich naar je toebuigend, teeder-lachend vraagt: „Wat beveelt mijn meesteres?"

O, ik houd zoo ontzettend veel van je; ik heb je zoo, boven alle beschrijving, lief, dat, als je een heel ander meisje was, en je zou mij dus opeens nu gaan bedanken, dan zou ik als dol over mijn balcon heenvliegen, met slechts één gedachte: zelfvernietiging. Maar dezelfde aandrang, die mij daartoe zou drijven, nu je zoo bent als je bent en dus bij mij wilt blijven, werkt nu, zeg ik, in precies de tegenover-

Sluiten