Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$64

LIEFDESBRIEVEN

gestelde richting, en zal zich steeds meer en meer inspannen voor jouw geluk.

Merk je nu wel, dat het waar is, wat ik je wel eens heb geschreven dat je mijn diepste ziel los-maakt? O, en ik vind het zoo onbeschrijfelijk-heerlijk, dat jij je nu ook zoo hebt kunnen uitspreken en mij zoo direct en innig hebt gezegd, datje van mij houdt. O, ik wou, dat je hier was, dan zou ik zacht je handen in de mijne nemen, en je aanzien aldoor, totdat ik. het niet meet kon uithouden, en ik mijn hoofd tegen je aanvlijde en mijn arm om je heen-sloeg, om werkehjk te voelen, dat je dicht bij mij was. O, jij bent de vrouw, die precies in alle opzichten hoort bij een man als ik. Een vrouw, die wel sterk is, maar heelemaal niet hard, die wel verstandig is, maar niet koudnuchter, een vrouw met een wü wel en een kranigen wÜ zelfs, maar ook met een opperst-gevoehg hart. Voel je nu niet, Jeanne, dat ik je moet aanbidden, niet in een opwinding, maar uit een diep-gevoelde overtuiging, dat ik je vereeren moet, maar tegelijkertijd hartstochtelijk beminnen, en dat er geen heü voor mij is buiten jou? Als jij niet was gekomen, was ik langzamerhand een volslagen pessimist geworden, maar nu jij er bent en bhjven zult, word üc een opgeruimdsterk, een bewust-gelukkig mensch. En dat niet, omdat jij een vrouw bent en met mij wÜt zijn, neen, aüeen omdat jij, iij juist die vrouw bent, jij, de eenige, waar ik een geheel mee kan zijn.

O, en dat ik nu komen zal op je verjaardag, dat jij mij de gelegenheid daartoe openstelt, dat vind ik zoo verrukkelijk, dat ik het je niet zeggen kan! O, jouw verjaardag samen te vieren, zooals wij den mijne samen hebben gevierd!

O, Jean, voel je nu, hoe diep ik je hefheb? Je weet wel, dat ik heelemaal geen opgewonden standje ben, die telkens een heeleboel woorden er uit gooit, waar op den duur toch niets achter zit, neen, wat ik zeg, meen ik voor nu en altijd en daar kan je op bouwen als op een rots.

Nu, Lief, nu nog even over dat gevoel van triestheid van je. Ik wou o, zoo graag, als je het had, bij je zijn, dan zou ik je aldoor aankijken, en je hand zoo hef in de mijne nemen, en zacht tegen je praten. O, Lief, zou je dan niet langzaam-aan weer gaan glimlachen, als ik je zoo, door mijn nabijheid, duidelijk had kunnen maken, dat ik zoo onuitsprekeHjk veel van je houd? O, mijn hefde voor jou is als een gloed in mijn ziel, een onstuimige golving van bloed in mijn aderen,

Sluiten