Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

566

LIEFDESBRIEVEN

ben. Lu mijn jongelingstijd, 200 tusschen 18 en 23, werd ik door mijn kennissen en vrienden dikwijls „Willem de Zwijger" genoemd, want als wij ahemaal 200 bij elkaar 2aten, en 2e heel druk onderling converseerden, dan deed ik niets als aan mijn sigaar trekken, en 2ei aheen van tijd tot tijd een woord, als de een of ander op den man af een vraag tot mij richtte.

Maar 2e mochten mij anders toch nogal lijden, en sommigen 2agen ook wel tegen mi) op.

Ik 2al nu even wachten op wat de post mij brengt. Ik 2ie altijd 200 met verlangen naar je brieven uit.

Zooeven kwam je brief werkehjk. Tij weet dus nu, dat ik kom. Ja, je intuïtie. Ik heb werkehjk dikwijls gemerkt, dat die sterk bij je is.

Tusschen twee haakjes: de nu aanstaande ie aflevering van den nieuwen jaargang N. G. 2al openen met een Engelsch vers van Frederik van Eeden, een sonnet op Ruskin. Ik kreeg het vandaag.

Ja, hoe groot mijn bundel wordt, dat weet ik eigenhjk niet. Ik heb het heelemaal nog niet nagekeken. Overigens wordt hij in ahes gelijk aan den eersten bundel, Oud-Hohandsch papier etc.

Die veizen van Marie Jungius heb ik wel, maar ik kon 2e nog met ïmden door de drukte van den laatsten tijd. Ik 2al 2e wel eens gaan le2en. Vind jij haar werk mooi, of vroeg je 't, omdat je haar soms persoonlijk kent?

O, Lief, je weet niet, hoe gelukkig ik ben, dat ik met jou geëngageerd ben, en ik voel me hoe langer hoe gelukkiger worden, hoe meer ik je leer kennen. Je hebt mi) wel eens geschreven: Zeg toch, hoe ik 2ijn moet, wat je aan mij veranderen wil, opdat jij heelemaal gelukkig door mij kunt 2ijn. (Ik citeer hier niet precies je woorden, maar ik geef toch, geloof ik, je bedoeling goed weer.) Maar, och, heve Lief, dat hoef ik heelemaal niet te doen, dat komt van2elf wel, dat voel je 2elf wel, als je, door in 't een of ander iets anders te 2ijn, mij daardoor gelukkiger kunt maken. Dat voel ik aan me2elf; ik, die altijd op me2elf gestaan heb, weet ook heel 2eker, dat ik in sommige dingen anders 2al worden, om jou daardoor gelukkiger te maken. Want ik heb je hef, en hefde doet dikwijls dergelijke dingen van2elf voor de andere, 2onder dat de hevende en daardoor veranderende 't 2elf nog weet, of 2ich de verandering met bewustheid voorneemt.

Sluiten