Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

57°

LIEFDESBRIEVEN

die je van den ander, van mij, hebt gehoord. O, dat doet me zoo heerhjk aan, dat stelt me zoo gerust, dat je zoo echt en waar en zoo klaar en werkelijk bent in je zijn. En daarom ben ik zoo bhj je naar waarheid te kunnen zeggen: jij bent de eerste, die ik ooit in mijn leven waarachtig en diep en onveranderlijk hef gehad heb, hef heb en zal blijven hefhebben, totdat mijn levena zelfbewustzijn mij begeert.

Ik vind het leuk, als je dezen brief vanavond al krijgt, ik ga nu. eerst koffie-drinken en breng hem dan op de post.

Innig kust je jouw eigen Wülem

* *

O, Lief, ik ga nog even een beetje aan je schrijven, want ik zal er verder, helaas, niet erg veel tijd toe hebben. Want zoo meteen moet ik naar Veenstra, en vanavond komen er eenige menschen thee-drinken, wat me vreeselijk stoort in mijn werk. Enfin! ik moet er natuurhjk bij zijn. Komen: de heer en mevr. Goteling Vinnis, de heer en mevr. van MÜ1 met twee dochters (die óók Jeanne en Jacqueline heeten, toevallig, hè?) en mevr. Georges met haar twee zoons Adolphe en Arthur, - allen, behalve de eerste twee, Brusselaars. Ik wou, dat het maar weer morgen was, want ik houd er niets van, zoo met geweld uit mijn werk te worden gehaald. Ik ga me nu klaar maken om naar Veenstra te gaan, en zal je dan, terugkomende, vertehen, wat hij heeft gezegd. Dag, Lief!

Ik ben nu weer terug, en heb al gegeten ook, en vind nog een oogenbhk tijd, vóór ik me moet gaan kleeden. Veenstra wü zoo gauw mogenjk met den bundel beginnen; ik heb hem gezegd, dat hij de proeven en de copie aan jou moet sturen, dus dat vind je goed, hè?

Toen ik thuis kwam, vond ik je brief, waarin je me vraagt, Lief, of ik geloovig ben. (Und wie steht's mit der Rehgion?) Dat is zoo'n ernstige vraag, en ik kan daar zelf zoo heel moeilijk een antwoord op geven. Ik zou je een heeleboel verschülende dingen van mijzelf moeten vertehen, waaruit jij dan een conclusie zou kunnen trekken, maar ik voor mijzelf, ik weet het niet. Als je met geloovig hetzelfde bedoelt als godsdienstig, neen, dan ben ik het niet. Die uitdrukkhig: ik bid... heb ik onwillekeurig gebruikt; je zal misschien wel eens gemerkt hebben, dat ik in mijn brieven

Sluiten