Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE PERIODE

587

zijn, dan zou je heelemaal je eigen waarde begrijpen, en dan zou nooit meer de gedachte bij je opkomen, zelfs niet in de verste verte: Waarom leef ik eigenhjk toch?

Je wilt voor mij leven, maar als je voor mij leeft, leef je ook voor jezelf, omdat je in mij de vlam der eeuwige hefde ontsteekt, die jou geheel omstralend, je 't leven zal maken tot een bloeiend en belangwekkend paradijs. Ik ben van jou, begrijp je dat, Lief? De gloed van mijn aanbidding, mijn wü en kracht en ahes is van jou! En ik zeg dit niet in een lyrische verrukking, maar in een diepe overtuiging, die onsterfelijk leeft. O, dat jij leeft, dat het bloed door jouw aderen henen-stroomt, als de vloed op zee, o, dat je inwendig jubelt, als je 't zonlicht aanziet, omdat ik in die zon wü wandelen met jou! O, Jean, ik heb passie en trots en kracht, - maar mijn passie is als een waterval, hoog-opglanzend in gouden zongloed, die als een breed, blauw meer met zachte deining zal vaüen en liggen blijven in je ziel. O, geef me ook jouw kracht, als ik me die waardig maak, dan zuüen we als een paar jonge goden in breede vlucht zweven door de oneindigheid der menschen vreugd. Ik heb jou hef; hoe ik mezelf ook onderzoek, ik heb je eindeloos, vlekkeloos-heerhjk, machtig-kalm, üc heb je hemelsch hef.

Voor het leven en daarna

jouw eigen Wülem

* #

Bussum, Parkzicht 12 Aug. '99

Ziezoo, Liefste! Mijn eerste brief voor Zondag is 2oowat om vier uur op de post gekomen, nu begin ik aan mijn tweede, 't Is mal, dat ik er al weer naar verlang.

O, ik vind het 200 onuitsprekelijk-heerlijk, als je 2egt, dat er kracht van mij uitgaat op jou. Want ik voelde wel altijd half-bewust, dat ik sterk ben van geest en van wü als het moet, maar die kracht van mij bleef bier in Bussum heelemaal ongebruikt. Er vloeide wel iets van over in mijn werk, maar voor de rest lag ik hier precies'als een uit 2ee op het strand geworpen visch te verdrogen. Maar nu weet üc, wat Üc te doen heb, en wat ik doen kan: jou maken tot de klare en sterke vrouw, die je door je eigen geaardheid kan we2en, als

Sluiten