Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6oo

LIEFDESBRIEVEN

volkomene harmonie. En mijn heele ziel is er op aangelegd, dat merk ik hoe langer hoe meer, - om met jou harmonisch te wezen, Lief! De diep-gevoelde sympathie, die ik met-alles-van-jou heb, is dan ook geen opgewonden woord, waar eigenlijk niet veel vasts zou achter zitten, en geen zelrverblmding door verliefdheid, - neen, zij is echt- en waarachtig-gemeend bij mij, en is veeleer een oorzaak van verliefdheid, dan 't gevolg daarvan. Voel je 't, Lief? en vind je dat niet prettig? O, ik heb je ontzettend-diep lief! Als 'k je bijv. een zoen mag geven op je lieven mond, dan springt en bonst mijn hart van vermkking in mijn borst, maar dat komt dan niet, omdat je mond er uitziet, zooals hij doet, - al moet ik bekennen, dat ik je minder graag zou zoenen als de natuur je een ander soort mond gegeven had, - neen, dan vind ik dat zoo heerhjk, omdat ik een gevoel krijg, of ik je ziel zoen op je mond en of ik je geestelijk wezen nader, door die lichamelijke nadering. Ik spreek hier een typische eigenaardigheid, die, geloof ik, weinig mannen met mij gemeen hebben, van mijn individuahteit uit. Je mond vind ik verrukkelijk, ook wat zijn uiterhjken vorm betreft, maar hij zou mij eigenhjk niets kunnen schelen, als je een ander binnenste had. Voel je nu een beetje, hoe ik eigenhjk bén? En geeft je dat een beetje geluk, heve Lief? Je hoeft heusch nooit bang te wezen, dat ik aan andere vrouwen zelfs maar zal denken, want mijn heele karakter is het tegenovergestelde van een Don Juan, absoluut en volkomen het tegenovergestelde daarvan. En let nu wel, ik zweer je niet, dat ik nooit op een andere vrouw eenigszins verhefd zal raken, neen, ik geef je de eenvoudige verzekering, en konstateer hier voor je, dat ik niet op een andere vrouw verhefd kan worden, omdat ik nooit verhefd zou kunnen worden op een gezicht, maar aheen op een ziel, een ziel zooals de jouwe. Die eenvoudige konstatatie zegt dus meer dan een eed. Want ik doe hiermee geen belofte-alleen, neen, ik deel hier ook een waarachtig feit mee, waar het werkehjk leven je later altijd het bewijs van geven zal.

O, ik vind het zoo heerhjk, om jou te schrijven, want daardoor word ik mezelf zoo bewust! Ik zit niet te bedenken, wat jou aan-

enaam san zijn, ik laat mijn pen maar gaan, naar mijn hart en mijn

oofd haar driiven. en konstateer dan vnnr mezelf met een «alio-

—__ . .—.—-— . . — — ö

enoegen, aat ik duidelijk neb uitgesproken, wat in mijn onbewusteid lae. en wat ik wel voelde, maar toch soms noo- niet eens reo-en

mezelf had gezegd met preciese, duidelijk omschreven woorden.

Sluiten