Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o6

LIEFDESBRIEVEN

voor je neer! Ik heb je lief, jou lief, voor-eeuwig-en-eeuwig heb ik je iief!

Met teedere zoenen-van-liefde

jouw eigen Jean

* *

Bussum, 14 Aug. '99

O, mijn diepste Zijn dringt geweldig naar jou toe, naar jou, naar jou, Absoluut Lief, dat boven vergehjking staat, Eenig Wezen, dat mij heeft en mij houdt! Ik heb altijd verlangd naar jou, naar jou, mijn heele leven door, voordat ik wist, dat je op aarde bestond. En nu ben je er werkehjk, nu spreek je mij toe, nu zeg je, en toon je, dat je mij liefhebt. O! Mijn armen strekken zich uit door de leege kamer, o, ze zoeken je, ze zoeken je, ze wilden onbedwingbaar, dat je tusschen hen lag, met een gelukkigen glimlach om je goddelijke lippen, dat je fluisterde zacht: „Hier voel ik me gelukkig! want ik merk, dat „uit je leden een mystieke kracht gaat, een geestelijke vloeiing van „willend leven, van macht om te handelen. Ja, Jean, mijn onbewuste zielskracht zal ik je instorten, want jij bent ook sterk, maar het leven drukt je soms wat neer.

Want ik ben wel je jongetje voor de hchtere uren, als je er pleizier in hebt, om dartel of gevoehg te schertsen en te spelen, maar ik zal ook zijn je sterke man, die ernstig-voelend spreekt en je steunt en je kracht geeft, als je onbewustheid soms moedeloos terug-zinkt onder de zwaarte van het rondom-sluitende leven; ik zal je geven, Jean, den wil om te leven, den moed om te bestaan. Ik zal je doen voelen, de verrukkende bhjheid een mensch te wezen, zooals jij bent, en zooals je eenmaal nog méér worden zult.

O, 't is zoo heerhjk-geruststellend nu voor mij om te weten, dat je niet aheen een lyrische natuur bent, een gevoehg-vlottende, maar dat jij ook de dingen kunt vast houden, kunt fixeeren met machtige, maar sobere kracht van wil.

Lief, terwijl ik zat te schrijven, kreeg ik bezoek van Jan Broedelet, wiens broer in den Haag woont. Die broer gaat verhuizen, en ik kan nu zijn woning overnemen, die ligt hoek Franklinstraat en Kepplerstraat. Zoodra ik maar wil is de woning tot mijn dispositie. Ook met September, op jouw verjaardag kan ik daar voor die week reeds

Sluiten