Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

614

LIEFDESBRIEVEN

Liefste, ik heb je lief, o, ik weet 'tzoo, ik voel 'tzoo, dat ik je liefheb, - een loutere gedachte aan jou ontroert me zóó diep, dat ik dan plotseling heel anders word! O, Lief, o, Heve Lief, vergeef me maar, vergeef me aües maar, want ik heb je Hef! Ja, ik ben zelfzuchtig in mijn Hefde, zooals ik dat in aUes ben, maar o, Liefste, als je hier bent, en ik zal hebben geleerd, mij zelf voor jou te vergeten, o, geloof je dan niet, Lief, dat ik jou óók gelukkig maken kan? Liefste, o, Liefste, o, was je maar al hier!

Toe, Heve Lief, wil je me aUes vergeven, als ik 'tje, heel-innig, vriendeHjk vraag?

Met teedere zoenen

jouw eigen Jean

Bussum, Parkzicht 15 Aug. '99

AUerHefste Lief, Eenige en altijddurende,

Den heelen dag heb ik zitten te werken aan mijn Literaire Kroniek en ik heb haar in klad nu nagenoeg af. Ik heb Meerkerk maar niet hard behandeld, want, och, wat heb je daaraan, en zijn bedoeling is toch goed. Maar als Directeur van een H.B.S., een heel heer op zijn manier, zal hij, denk ik, toch wel niet tevreden zijn.

Ik ben, zoo moogHjk, nog een beetje meer verlangend naar je brief van vanavond, wat je wel van dat woningplan zeggen zult. Nu komt er toch Ucht, hè, Schat? Ik vind het eigenHjk verschrikkeHjk ijdel van me, om dat maar zoo te zeggen, dat er Ucht komt voor jou en mij, en niet, zooals ik behoorde te zeggen voor mij maar alleen, - maar laat ik maar eens heelemaal natuurlijk-open zijn. Ik geloof, dat je een sterke, geesteHjke sympathie voor me hebt, die iets anders is dan vriendschap, dieper en inniger, - nu, zoo iets kan men toch wel Hefde noemen. Jij ziet de andere menschen niet als homogeen met jou, en in mij zie je dat homogene met jou wèl, en zoo voel je voor mij iets teeders en vertrouwelijks, wat je inwendig aangenaam ontroert. Heb ik het eenigszins goed gezegd, Lief? Daarom, vind ik, hoef je je ook heelemaal niet te geneeren, om tegen mij te zeggen, dat je van me houdt, zelfs niet al ben je een meisje, hoor, Lief?

Ik ben zoo gelukkig, dat onze verhouding niet oppervlakkig is.

Sluiten