Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

628

LIEFDESBRIEVEN

groot en geheel en volkomen, als ik houd van jou! o, mijn absoluut, volstrekt-eenig Lief 1

Ik ben inwendig toch 200 bhj, dat 't 200 goed gaat met Walden. Br heb eigenlijk nog nooit een echte „envie' gehad, om het boek weg te sdiuiven, en bij mij2elf te zeggen: Nu doe ik er eens niets meer aan vandaag. Ik klauter maar geduldig over de lastige gedeelten heen, en loop den effen weg vlug en geleidelijk af. En je moet zien, Lief, hoe mooi ik die ver2en overbreng! O, nu ik eenmaal over de helft heen ben, al is 't ook maar een paar bladzijden, nu is de rest natuurlijk wel honderdmaal hchter.

Tot vanmiddag of vanavond, liefste, lieve Lief. Over veertien dagen, - o, heerlijk-korte tijd nog maar, - kan ik je „in natura" kussen, - nu, Lier, zend ik je maar een innigen gedachte-zoen.

Dag, heve, heve Lief!

jouw eigen Jean

* *

Lief, jij mag alles van mij weten, en 200 moet je ook dit weten, -dat ik je een snoes vind, om voor te knielen, heel lang en doodstil, met aandachtig-opgeslagene oogen, maar oogen, die dan soms ook plotseling schalksch worden, als het mij te binnen schiet, dat jij toch eigenlijk geen standbeeld, maar mijn levende meisje bent, dat ik onverwacht een zoen mag geven, wat mij zoo'n almachtig pleizier •doet. Want als ik je een 2oen geef, dan krijg ik een gevoel, of ik in een andere wereld plots kom, waar alles veel mooier en liever en zachter is, en waar ik opperst-volmaakt-gelukkig in ben. O, ik voel al mijn 2enuwen heerlijk trillen bij de gedachte, dat ik dat al gauw weer zal mogen doen.

Och, arm Lief, jij, met je berouw! Plaag je2elf toch niet 200, je hebt het immers heelemaal niet kwaad bedoeld!

Luister, Lief, wat ik je nog eens 2eggen wil. Ik ben absoluut en in alle opzichten, uitsluitend-monogaam. En dit zeg ik nu niet uit een vooropgezet principe, omdat ik het nobel of eerlijk of braaf vind: neen, ik spreek 200 van uit de natuurlijke geaardheid van mijn temperament. Br behoor met mijn willend gevoel en mijn gevoelden wil absoluut aan jou, voor nu en altijd. En al stond nu bijv. het magnifiek-mooiste meisje voor me, en die 2ou mij vragen, - verbeeld je! - om mij een 2oen te mogen geven, dan 2ou ik er toch nooit toe

Sluiten