Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE PERIODE

637

niemand mag verklappen: ik houd er zóó verschrikkelijk veel van om jou te zoenen. Nu ja, zegt Jean, bedaar maar een beetje, want ik doe die dingen alleen maar op 't papier. En ik dan, Jean? vraag ik met een onschuldig gezicht, ik doe dat immers ook alleen maar in mijn brieven? Want als ik 't in werkelijkheid wou doen, dan draaide je gauw je hoofd om, en daarom zal ik het ook nooit meer doen... Maar in gedachten voeg ik hierbij: Behalve als ik positief weet, dat het mij lukken zal. Neen, toe, Jean, kijk maar niet treurig! ik doe het uitsluitend als we heelemaal alleen zijn, dat weet je wel, want dit is een ding, daar heeft absoluut geen sterveling mee te maken. Maar als we dan ook alleen zijn, bijv. op je kamertje, dan ontsnap je mij niet. Want je durft toch geen leven te gaan maken. Buitendien, als je jarig bent, dan zijn wij bijna 5 maanden geëngageerd en dan moet ik al de zoenen inhalen, die ik je niet heb kunnen geven, doordat je je weg-stopt in den Haag.

O, Jean, ik ben even achterover in mijn stoel gaan zitten, met de oogen gesloten en een kalm-vriendehjk gezicht, denkende aan al de zaligheid, die mij bij jou wacht...

O, alles wat hij doen kan, om jou gelukkig te maken zal steeds doen

jouw eigen Willem

Goeie Lief, Je praat zoo dapper over Walden, en het is toch een vervelende boel voor je. Werk maar niet te hard!

* *

O, Liefste, ja, ja, ik wil zoo heel graag bhjven in het heerlijk geluk, dat ons nu omgeeft, en ik verzeker je, o, ik verzeker 't je, Lief, dat ik al mijn daarvan-afleidende-gedachten overwinnen zal, dat al de even-m-mijn-geest-opkomende dingen weer dadelijk zullen verdwijnen als ik me maar even een gezegde of brief van jou te binnen breng. O, Lief, je weet niet, hoe diep gelukkig ik me voelde, toen ik las: Jij bent mijn Jean, - o, dat klonk me zoo innig en vertrouwensvol. O, mijn Lief! o, kon ik maar altijd de waarachtig-overtuigende woorden vinden, om je daarin mijn hefde te zeggen, - want nu, ik begrijp het wel, gebruik ik soms te schijnbaar overdreven, al te lyrische uitdrukkingen, terwijl zachter, kalmer, teederder woorden veel inniger, veel overtuigender waren geweest, - maar, ach, Lief, zie door de uiterlijkheid heen tot aan de kern, - voel in die onvolmaakte

Sluiten