Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

638

LIEFDESBRIEVEN

uitingen de er in liggende, waarachtige werklijkheid! Ik wou, dat ik je maar eens even aan kon zien, eens even heel zacht je strijken over je haar, - dan zou je alles wel begrijpen, dan zou je alles veel dieper voelen misschien dan door den meest-opgewonden, gevoeligsten brief!

Ik heb je hef, hoor je 't, mijn Liefste, mijn Lief? De zeg het heel stil en innig nu; niets anders dan: ik heb je lief! Maar, o, als je mijn oogen kon zien, als je dat zahg-teedere gevoel in mijn hart meevoelen kon, dan hóefde ik ook verder niets meer te zeggen, Lief!

O, ik ben ook zoo bhj, dat je nu eens uit jezelf op je komen hier in September gezinspeeld hebt. Ik zei er juist iets van, in mijn brief van gisteravond, en heb dus nu weer vooruit een antwoord er op!

Dag, Liefste, mijn Eenige, mijn uitsluitend Lief! Bi eindig nu, maar straks schrijf ik natuurlijk weer.

Met een heel-teederen zoen

jouw eigen Jean

* *

O, Liefste, dat je 't werkelijk zóó hebt kunnen zeggen, dat ik iets ben in je leven, o, dat ik 't nu gekSóven mag, dat ik niet onnut besta, - dat maakt me zoo zahg-kahn-gelukkig, Lief! Je weet niet, hoe sterk en flink me dat bewustzijn maakt, hoe 't mijn inwendig Zijn verruimt en verlicht, hoe 't me opgeruimdheid geeft en veerkracht en levensmoed, hoe alles anders wordt om me heen, hoe ik alles heel anders in ga zien! O, Lief! dat mijn bestaan van waarde, van belang is voor jou! dat ik, ik in staat ben iets te wezen voor jou, o, Lief, begrijp je niet, hoe me dat verheft uit mijn zwaarmoedigheid voor goed, dat 't mijn innerlijk weerstandsvermogen versterkt, dat dit den grondslag voor mijn bhjvende opgewektheid legt? Als je van iemand houdt, en die iemand heeft op de heele wereld niets liever dan jou, dan geeft je dat natuurlijk eenige vreugde, nietwaar, Lief? en niet veel meer dacht ik voor jou te wezen, Liefste! Ach, natuurlijk kwam dat, omdat ik alleen in mijzelf kan zien en ik wist, dat mijn heele leven van jou afhankelijk was, dat jouw bestaan een absolute noodzakelijkheid was voor het mijne, dat ik zonder jou niets zou zijn, o, nog minder dan niets! Van mijzelf tot jou zie ik natuurlijk alleen de uiterlijke verhouding, tenzij je me er iets van zegt, en, o, Lief, dat heb je nu zóó goddehjk gedaan, zoo heerhjk

Sluiten