Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE PERIODE

6J3

me dit hebt gezegd. Want nu mag ik gelooven, o, eenig Lief, dat ik werkelijk in staat zal zijn, jou eenmaalgeluk te geven, als ik je maar mijn hefde tóónen kan in plaats van daar, al schrijvende, benaderende uitdrukkingen voor te moeten zoeken. Ik wou, Lief, dat ik je eens, ik weet niet waardoor, de plotselinge overtuiging van mijn hefde geven kon, dat je haar even diep voelde als ikzelf! Maar, o, ik weet vast, dat zal eenmaal gebeuren, eenmaal zal je van mijn hefde ontwijfelbaar-zeker zijn!

Ik hoop, dat er morgenochtend een brief van je is. Want zoo'n heelen dag zonder brief van jou (ik kreeg je brief vanochtend om 5 minuten voor 8) is toch wel erg lang. Dag, Liefste, Lief-vanmijn-Ziel, Lief-van-mijn-Leven!

Met een innigen zoen voor altijd-en-altijd

jouw eigen Jean

* *

O, Lief, ik ben zoo bhj met dien brief van je, dien je zoo allerprachtigst hebt versierd met verzen. De „ontboezeming" voordat je je ter „droom-opbloeseming" neerlei, vond ik het mooiste, maar de ■ poëtische dialoog tusschen den luitenant en mij is toch ook magnifiek. O, Lief, dat zal je toch zeker wel een troost zijn, dat je, als ik eens op de vlucht mocht zijn, jij, door je machtige fantasie tenminste precies weet, wat ik zeg en doe! O, die knevel, die zich „als luite spant"!...

O, wat heerhjk, Lief, dat je Maandag al komt, en dat je nu definitief besloten hebt, om 1 Oct. te komen voor goed. Maar om je de waarheid te zeggen, Lief, heb ik daar al aldoor op gerekend, - want toen ik in Amsterdam was, en met je beraadslaagde, wanneer de copie van Walden klaar moest zijn, vroeg ik je ook, wanneer je dan dacht in den Haag te komen, en toen je zei: 1 Oct. zei ik, dat ik er voor zou zorgen, dat de vertaling dan af zou zijn, wanneer ik 8 Sept. in Bussum kwam logeeren. Weet je nog wel?

Ach, Lief, verwonder je er toch niet over, dat ik zoo klaag en treur over een scheiding van een paar weken, wat jij zelf niet eens zoo erg lang vindt. Weet je, wat 't is? Jij zegt, Liefste, dat ik je innerhjke kracht versterk, maar is dat zoo, dan komt dat alleen door 't besef, dat er iemand bestaat, die zoo innig van je houdt, dat zij alles, alles voor je over zou hebben, - dit besef moet aan je leven wel wat waarde geven, 't besef, dat je voor iemand noodzakelijk,

Sluiten