Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

664

LIEFDESBRIEVEN

O, Lief, ja, dat is 't juist, wat ik altijd moest doen, en dat me nü ai, o, zoo rustig en gelukkig zou maken als ik het deed: het heerlijke tegenwoordige vergelijken bij mijn vroeger leven. Dan zou ik het heden waardeeren en er van genieten, en niet maar altijd vragen om meer, om méér! Maar ik geloof, Lief, dat dit komt, omdat ik ofschoon ik nóóit gelukkig ben geweest, ook nooit een positief ongeluk heb gehad, en dus met zoo gauw tevreden kan wezen. Lief zou t dat met zijn? ■ Wil je me eens een pleizier doen, Lief? dan moet je vóór je de W£S ^r komt, eens dat stukje van me lezen in het Wi^eJmma-Album, dat ik je een poos geleden stuurde, tegelijk met de boeken van Couperus en De Heer van de State. Het heet „Niets" Ltear zal je dan eens uit kunnen zien, hoe, in het eind van verleden jaar doorloopend mijn gemoedsstemming was. Het is geen goed literair werk, je moet het alleen lezen om den inhoud,-zal je, Lief?

U, dat je nu toch komt, werkehjk komt, en over zes dagen er al zal zitn, o heve, heve Lief, dat maakt me toch zoo ontzettendgelukkig, dat ik t je niet zeggen kan! O, dat verrukkelijke weten dat ik je, over met eens een week meer, al weer zal zien, en met ie zal kunnen praten, o, Lief, Lief!

• .°'d^xckwam^e heerhjk-vroohjke, fantasieën-volle brief van jel V Lief, wat heb ik vreeselijk moeten lachen om die schilderij van Amor en Psyché in het Kurhaus, - niemand luisterde meer naar de muziek, als dat mythologisch-moderne paar binnen-kwam! En dan die glorieuse intocht in den Haag! O, door jou wordt den Haag nog eens een literair brandpunt, dat zal je zien, en de gelukkige Jean wordt zahg beglansd door den gloed, die afstraalt van de roemkroon van haar Wffly! O, wat een magnifieke toekomst wordt ons geopend, aanvang: 28 Aug. eerstkomende! O, Lief!

Maar nu zonder gekheid: weet je, wat ik zoo heerhjk vind, Liefste? Als je zegt, dat je mijn brieven prettig vindt. Ja, helaas, zijn ze nog maar het eenige communicatie-middel, en daarom ben ik blii dat ze je pleizier doen, Lief.

Thoreau heeft me gisteravond een mierengevecht laten zien dat 200 interessant was, na tientallen vrijwel noodeloo2e bladzijden, dat ik, enkel om te weten, hoe het afliep, veel verder vertaalde, dan mijn plan was geweest. Ik wou, dat er eens meer zulke gedeelten kwamen! Het is verwonderlijk, hoeveel grooter de inhoud van dat boek is, dan het schijnt; ik heb nu al 21 cahiers volgeschreven

Sluiten