Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE PERIODE

665

(557 blz. schrift) en moet nog zes hoofdstukken doen; twaalf zijn er klaar, waarbij dat eindeloos-lange Economy. Maar ik houd er van, een werk te doen, waar een beetje inspanning voor noodig is, dat houdt me bezig, dat is heel goed voor me. Straks schrijf ik denkelijk wel weer.

Dag, heve Lief, innig kust je

jouw eigen Jean

* *

22 Aug. '99

Lieve Lief,

Ik stuur je hierbij nog even de proef van de Kroniek, die ik 200 even in revisie ontving. Er 2ijn wel een paar drukfouten in verbeterd, maar dat hindert niet, hè. Je 2ult er wel uit wijs kunnen worden, hoop ik.

Met Hol, die nu bij Mevr. v. Gogh en pension is, ga ik vanmiddag wat wandelen. Dus tot vanavond Lief!

Geheel jouw eigen Willem

# *

O, ik vind het zoo heerhjk, om aan je te schrijven, Lief! Dat verruimt en verluchtigt mijn geest weer 200, na het ingespannen vertalen, een heelen tijd achter elkaar. En juist in de2e dagen, dat ik met Walden be2ig ben, geven jouw brieven me 2ulk een goddelijke afleiding van dat dikwijls droge en eentonige werk, o, 2e 2ijn me een ware verkwikking, Lief! Maar nu moet je heusch niet gaan denken, omdat ik dit 200 2eg, dat ik mijn werk naar vind, of te zwaar, want dat is volstrekt niet zoo, al kan ik je nu wel zeggen, dat 't in 't eerst een taaie worsteling was, om er doorheen te komen, en dat ik ontvettend bhj was, toen 't een beetje vlugger begon te gaan. Maar nu ik het einde begin te 2ien, al is dat dan ook pas over een groote 100 bl2.,nu kan ik met hoop en moed de toekomst tegen-zien; en één ding wil ik je wel 2eggen, Lief, als ik dit werk niet had gehad, dan was 't me, geloof ik, bijna onmogelijk geweest, de2e dagen door te komen, 2onder me allerellendigst verlaten te voelen. Maar dit werk heeft me opgehouden; heusch, Lief, hoe meer ik mijn krachten

Sluiten