Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE PERIODE

675

o, laat me dat je mogen peggen, als je Maandag komt! O, mijn eenige Liefste! o, mijn eenig Geluk!

Met innig-teedere zoenen

jouw eigen Jean

* *

Jean, ik moet je even zeggen, dat ik er niets van begrijp. Ik doe ieder en morgen zonder uitzondering vóór tienen een brief op de bus: ik heb dat nog nooit overgeslagen, en gisteren althans niet. Hoe is het dan mogelijk, dat jij 's avonds geen brief hebt gehad? Het eenige wat ik kan denken, is, dat de post een klein beetje in de war is.

Wat dat klagen betreft, arm Lief, dat komt heelemaal uit jezelf: je zenuwen zijn een beetje gespannen, om het zoo uit te drukken, door je harde werk, en daardoor voel je je een beetje overstuur. Maar feitelijke reden is er heelemaal niet, heusch niet, Lief! Je klaagt nu, dat we niet bij elkander zijn, maar dat is nu immers in staat van wording, dat is nu juist bezig een werkhjkheid te worden, ons bij elkander zijn, en nog wel door je eigen mooie, goede hefheid. Arm Lief, dat altijd op den tijd vooruit-vliegen wil! Want als er dan eenmaal werkhjk is, wat je wil, dan ga je weer naar het verder af-liggende verlangen, en zoo voort. Maar ik begrijp het wel, het komt door die beroerde post, die tegenwoordig dikwijls eenige vertraging heeft. In het Handelsblad werd er ook een opmerking over gemaakt.

Ik heb vreeselijk moeten lachen, en tegelijk werd ik diep ontroerd door die verzekering van je: „Je mag mij zooveel zoenen als je wü." Lachen moest ik, omdat ik dacht: Dat zoenen dient Jeanne aüeen maar als bliksemafleider: de bliksem van Wülems vriendelijke bedoelingen moet toch ergens in slaan, zoo redeneert Jean, in vredesnaam, dan moet hij daar maar langs. Laat ik van twee kwaden het minste kiezen!

Nu, Jean, ik kan niet anders zeggen dan: Ik hoop er een druk gebruik van te mogen maken, van die vut noodweer gegeven permissie. Maar ik weet wel vooruit: daar komt toch een kink in dien kabel, gillen, flauwvaüen, letterkundige gesprekken: aüe schermen zal je wel opzetten, om mijn kussenstorm ai" te weren. En daar zal ik dan vreeselijk om moeten lachen, want ten slotte win ik het natuurlijk

Sluiten