Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE PERIODE

679

mooi vond? Het is heerlijk, dat je dat juist in je Kroniek hebt gezegd, die passage over het verzen-begrijpen. Wat je schreef over het beschouwen van schilderijen in verband met het beoordeelen van verzen, dat kan ik zoo heelemaal waar vinden, Lief! De eerste de beste, die het a-b-c heeft geleerd, werpt zich als kunst-criticus op, en staat te beweren met een air, alsof hij werkehjk nog wat meer dan spellen kon.

O, Lief, die herkomst van de zoute drops in het Kurhaus is gewoon om van te rillen! Neen, dan was de Kurhaus-idylle van laatst: de gedecolleteerde Amor en de gehoepekokte Psyché veel hefelijker en poëtischer, Lief!

O, maar wil ik je nu eens wat zeggen? je ringvinger zal nooit hoeven te trillen, want ik ben veel te zachtzinnig en te timide en te goed-van-hart, om je óóit te kunnen plagen, geloof je dat óók niet, Lief?

Ik zit er aldoor aan te denken, dat je komt en dat maakt me zoo opgewekt en bhj. O, ja, Lief, als je mi) den trein opgeeft, dan ben ik natuurhjk aan de spoor, en ga jij dan niet dadehjk van het perron, want ik zal er vast en zeker en in elk geval zijn, - in dat leuke japonnetje van bleu électrique! Ik schrijf't je nu maar alvast, want je gaat Zaterdag immers naar Baarn? Groet de familie voorloopig van rnij, zal je? Dus, je noemt me even den trein?

Nu nog maar twee-en-een-halve dag, en dan weet ik heelemaal met meer, dat ik ooit verdriet heb gehad! Dag, Liefste, tot vanavond weer, of vanmiddag misschien.

Met een innigen zoen

jouw eigen Jean

Bussum, Parkzicht

Allerliefste, eenige Schat,

Ik begin ai vast aan den brief, die morgenochtend in de bus gaat. Ik heb nog net een kwartiertje voor 't eten. Ik heb proeven zitten te corrigeeren, en voel me nu een beetje slap of liever vaag. Ik ben in een aangename emotie, en jij bent, als altijd, het middelpunt ervan; er scheiden zich op 't oogenblik geen bewuste, konkrete dingen uit af, die ik onder woorden zou kunnen brengen. Ik wou, dat ik musicus

Sluiten