Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE PERIODE

68;

Ik zal dezen brief niet erg lang kunnen maken, Lief, want ik heb zoo'n erge hoofdpijn, dat kreeg ik gisteravond opeens. Hein heeft me een briefje geschreven met zijn adres, en ik zal nu ook denkelijk vandaag het boek versturen.

Lieve Lief, ik ben zoo innig bhj met alles, wat je schreef in je brief, dien ik vanmorgen vond. O, ik heb je zoo hef, heve Lief, je weet het nog niet, hoevtd ik van je houd. O, ik wou, dat je 'nu even je hand op mijn slapen kon leggen, ik geloof zeker, dat me dat beter zou maken.

Vanavond schrijf ik natuurhjk weer; ik zal dus nu maar eindigen. Dag, hefste Lief, ik kus je innig en bhjf altijd

jouw eigen Jean

# *

Bussum, Parkzicht

T . c 25 AuS- '99

Liefste,

Ik ben vandaag bij Hein en Dien geweest. Deze brief kan niet erg lang worden, want het is nu elf uur, en morgen om half elf moet ik al in Baarn zijn.

Ik schrijf je alleen even, dat ik 9.5 8 (twaalf minuten voor half elf) in den Haag kom, Maandagmorgen.

Wat een niets-zeggende kritiek van van Nouhuys. Hij had kunnen zeggen: een gedeelte van het pubhek zal het kras vinden. Maar voor een zuiveren juist-denkend man is er niets eigenhjk gezegd kras' in t boek. Of de hr. van Nouhuys moest met „kras" dit bedoelen, dat een vrouw zulke onderwerpen kan behandelen, zonder iets waarlijk-essentieels te verzwijgen, en toch zonder de meest gevoelige ziel te kwetsen. 0

O, heve Jean, ik verlang zoo naar je. Of ik het je nu al wat levendig ging voorstellen, en voelbaar trachtte te maken door mijn fantasie te laten werken, ik zal 't nog wel eens doen, maar wat zou het je eigenhjk zeggen? Want de meer dan negentig verzen, die ik je tot dusverre gaf, hebben klaarbhjkehjk niet zoo?n diepe impressie op je gemaakt, als mijn eenvoudige verzekering, dat je mijn AJles-vooraltijd bent.

Maar weet je, wat ik zoo heerhjk vind? Dat je precies begrijpt wat ik schrijf. Ik weet zeker, als je honderd letterkundigen m

Sluiten