Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

686

LIEFDRSTYR TF.VPTsI

Nederland vroeg, naar hun oordeel over mijn komende Kroniek dan zou je minstens wel 25 verschillende antwoorden krijgen, maar die allemaal nagenoeg niet sloegen op wat ik eigenhjk geschreven had. Maar uit wat/y er over schrijft, kon ik merken, dat je de kwestie voelt, waarover ik 'theb.

Zal je mij heusch nooit plagen, Lief? neen, dat weet ik wel dat je dat nooit 2ult doen. Want sinds ik je in Bussum wel eens heb'aen huilen, waar ik bij was, heb ik 200'n diep inacht in je gevoeligheid gekregen, - en we2enhjk gevoehge menschen plagen nooit in ernst. Wagen in ernst is iets satanisch-kouds, vind je dat ook niet? Maar plagen-m-scherts, daar kan ik wel tegen, en hoop ik, dat je wel weetik houd er soms ook wel van, het 2elf te doen.

klein*11 ennfiengdoof ik' heel gelukkig- Hun huisje is typisch-

Tl ' 1

Ik vind het 200 heerhjk, dat ik mij heelemaal aan mijn gevoel voor jou kan overgeven, 2onder dat er één gedachte bij mij opkomt: wees hier of daar voorachtig mee. Dat geeft me 200'n opperst gerust gevoel. En 200 durf ik gerust te 2eggen, dat ik ben en blijf jouw schaapje '

Willem

O, heve, heve Lief, wat ben ik nu toch innig bhj, dat je den trein opgegeven hebt. Nu nog maar één dag, en dan, o, dan 2ie ik je weer, dan kan ik weer met je praten, dan weet ik weer, dat je bij me bent. O, nu dat gauw gebeuren 2al, nu wordt mijn verlangen naar je 200 onweerstaanbaar, en al grooter en grooter. Natuurlijk, nu ik hoofdpijn heb, ben ik wat gevoeliger dan anders, en daardoor voel ik nu misschien mijn verlangen 200.

Aardig, dat Hein en Dien 't 200 ge2ellig hebben, 't Was ook hef dat 2e je 200 gauw hebben gevraagd, nadat 2e thuis gekomen waren!

U, Lief, hoe eenig hef van je, dat je gisteravond nog aan me schreef, toen je thuis-gekomen was. Ach, maar je weet ook wel, hoe heerhjk-gelukkig elke brief van je me maakt!

Nu schrijf ik morgen maar niet meer, want dien brief 2ou je misschien pas over acht dagen krijgen, - ten2ij hij je werd opgestuurd, maar dan kan ik toch veel echter met je praten, als je hier bent, vind je ook met, Lief?

Sluiten