Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE PERIODE

695

mijn liefde, mijn diepe liefde, die ik in mijn binnenste voor jou voel gloeien, geen zinnelijke waan, maar de waarachtige, de zuivere hefde, die eerst, als mijn bewustzijn zou vergaan, mee kon vergaan.

Lief 1 - nu eindig ik. Deze gaat morgen voor tienen op de post. Maar dan begin ik weer te schrijven, zoodat je om half acht óók een brief krijgt. Ik ga nu weer naar bed.

Innig kust je

jouw eigen Willem, die eeuwig jouw eigen Willem zal wezen.

* *

O, Liefste, eenig Lief, o, die brief van je, dien je vannacht geschreven hebt, - wat is alles, wat je daarin zegt, overweldigend heerhjk, Liefl Wat houd ik van je, wat heb ik je onuitsprekelijk diep en innig, wat heb ik je waarachtig hef 1 O, Wüly, zeg me, is het nu niet heelemaal uitgekomen, wat ik heb gezegd, - zijn nu niet al mijn brieven, voorafgaande aan je verblijf in den Haag, waarheid gebleken, was er éénig onderscheid in mijn uitingen dliarin en mijn gesproken woorden, - was er ook maar de minste koelheid of terughouding in mijn doen, zooals dat vroeger wel eens was, ondanks mijzelf? O, Lief, - ik weet het zoo, ik voel het zoo, dat nü alles is, zooals het kan en moet zijn: dat de mooie, volmaakte liefde over ons beiden heerscht. Ik geloof in onze toekomst, ik vertrouw daarop, onwrikbaar en onwankelbaar, - want als wij elkaar hefhebben voor eeuwig en eeuwig, dan is het geluk ons, - en niemand raakt daaraan, en niets heeft daar invloed op, want het is standvastig en blijvend, omdat het één-met-ons-wezen is.

Nog altijd trilt de klank van je stem in mijn oor, en als ik je geschreven woorden lees, dan is 't, of ik, klaar en duidelijk je spreken hoor, en je trouwe, ernstige oogen zie.

O, Lief, wat is 't goed, dat onze gedwongen scheiding nu eindelijk gauw uit zal zijn, want ik zeg je, ik kan niet meer leven zonder jou, ik kan niet meer buiten je, nooit, nooit, - ik heb je hef, en ik weet me zoo veilig en ik voel me zoo rustig, als jij bij me bent, - o, dat die tijd nu toch werkelijk komen zal: dat ik immer het besef van je dichte nabijheid heb, - o, Wüly, mijn heve Liefl

Sluiten